‘UBO-register heeft centraal aandeelhoudersregister nodig’

Een UBO-register zonder een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is niet veel waard. Het UBO-register is fraudegevoelig en de handhaving is beperkt effectief. De goeden komen in het register, de kwaden niet. Een CAHR is een noodzakelijke aanvulling op het UBO-register. Dit bracht notaris Laurens Kelterman woensdag naar voren tijdens het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel UBO-register in de Tweede Kamer. Hij kreeg gehoor bij verschillende Kamerleden.

Ook de Financial Intelligence Unit Nederland en de FIOD gaven gisteren aan dat zij de combinatie van beide registers een zeer wenselijke combinatie vinden. De aanwezige Kamerleden stelden kritische vragen over het UBO-register. Zo vroeg de PVV of een UBO-register zonder een CAHR alleen voor de bühne is. De SP wilde weten wie het UBO-register gaat vullen en of dat wel betrouwbaar is. De VVD vond het naast elkaar bestaan van beide registers een optie. De ChristenUnie wilde de verschillen weten tussen de registers.

Onbevredigend
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werd door de Kamerleden het vuur na aan de schenen gelegd. De AP bracht een uitgebreid advies uit over het besloten CAHR maar had geen opmerkingen over het gedeeltelijk openbare UBO-register wat betreft privacy, doelmatigheid en effectiviteit. De AP gaf als verklaring dat het UBO-register al in Europa besproken is en het CAHR niet. Verschillende Kamerleden leken dit een onbevredigend verhaal te vinden.

Behandeling
Het rondetafelgesprek was een onderdeel van de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer. De volgende stap is de schriftelijke inbreng voor het verslag door de Kamerleden op 29 mei, waarvoor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) al input (pdf, 97 kB) gaf.

Wilt u Laurens Kelterman in actie zien? Kijk dan hier en klik op zijn naam rechts van het filmpje.

Verder in het nieuws

Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht

Witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen behoren tot de vijftien grootste witwasrisico’s. Dit blijkt uit de tweede National Risk Assessment (NRA)...

UBO-register op 27 september in werking

Het UBO-register gaat 'live' op 27 september. Dit schrijven minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Het register had op 10 ja...

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...