‘UBO-register heeft centraal aandeelhoudersregister nodig’

Een UBO-register zonder een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is niet veel waard. Het UBO-register is fraudegevoelig en de handhaving is beperkt effectief. De goeden komen in het register, de kwaden niet. Een CAHR is een noodzakelijke aanvulling op het UBO-register. Dit bracht notaris Laurens Kelterman woensdag naar voren tijdens het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel UBO-register in de Tweede Kamer. Hij kreeg gehoor bij verschillende Kamerleden.

Ook de Financial Intelligence Unit Nederland en de FIOD gaven gisteren aan dat zij de combinatie van beide registers een zeer wenselijke combinatie vinden. De aanwezige Kamerleden stelden kritische vragen over het UBO-register. Zo vroeg de PVV of een UBO-register zonder een CAHR alleen voor de bühne is. De SP wilde weten wie het UBO-register gaat vullen en of dat wel betrouwbaar is. De VVD vond het naast elkaar bestaan van beide registers een optie. De ChristenUnie wilde de verschillen weten tussen de registers.

Onbevredigend
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werd door de Kamerleden het vuur na aan de schenen gelegd. De AP bracht een uitgebreid advies uit over het besloten CAHR maar had geen opmerkingen over het gedeeltelijk openbare UBO-register wat betreft privacy, doelmatigheid en effectiviteit. De AP gaf als verklaring dat het UBO-register al in Europa besproken is en het CAHR niet. Verschillende Kamerleden leken dit een onbevredigend verhaal te vinden.

Behandeling
Het rondetafelgesprek was een onderdeel van de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer. De volgende stap is de schriftelijke inbreng voor het verslag door de Kamerleden op 29 mei, waarvoor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) al input (pdf, 97 kB) gaf.

Wilt u Laurens Kelterman in actie zien? Kijk dan hier en klik op zijn naam rechts van het filmpje.

Verder in het nieuws

Giampaolo Marcoz nieuwe CNUE-voorzitter

De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, heeft per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter: Giampaolo Marcoz. De Italiaanse notaris was enige maanden vice-voorzitter en volgt de Hongaar Ádám Tóth op. H...

Notarissen mogen diensten ook na 17.00 uur leveren

Notariskantoren zijn uitgezonderd van de regel om tussen 17.00 uur en 05.00 uur dicht te zijn. Die regel is onderdeel van de nieuwe coronamaatregelen die zondag 28 november ingingen. Ook advocaten, su...

UBO-register niet buiten werking gesteld

Het Haagse gerechtshof heeft een verzoek om de Nederlandse wetgeving voor registratie van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) buiten werking te stellen afgewezen. De Stichting Privacy First had dit in ...