Notarissen krijgen na wetswijziging weer toegang tot UBO-register

Instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering krijgen na een wetswijziging weer toegang tot het UBO-register. Daaronder vallen ook notarissen. Daarnaast krijgen personen en instanties toegang als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en goede doelen. Dat schrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag in een nieuwsbericht.

De toegang tot het register voor ultimate beneficial owners (ubo’s) is vorig jaar beperkt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het hof verklaarde de openbaarheid van het UBO-register ongeldig. Notarissen, banken en bevoegde autoriteiten krijgen dus weer toegang tot informatie over ultimate beneficial owners (ubo’s) uit de registers om witwassen aan te pakken en te voorkomen.

Wetswijziging
Naar aanleiding van de uitspraak van het hof is een wetswijziging in de maak. Eerder dit jaar is die in consultatie gegaan, waarna het voorstel is aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat ook medeoverheden, zoals gemeentes en provincies, toegang kunnen krijgen tot het UBO-register om, als dat noodzakelijk is, te voorkomen dat de overheid wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Vervolg
De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Die gaat nu voor advies naar de Raad van State. Daarna volgt de parlementaire behandeling.

Verder in het nieuws

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...