Notarissen krijgen na wetswijziging weer toegang tot UBO-register

Instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering krijgen na een wetswijziging weer toegang tot het UBO-register. Daaronder vallen ook notarissen. Daarnaast krijgen personen en instanties toegang als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en goede doelen. Dat schrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag in een nieuwsbericht.

De toegang tot het register voor ultimate beneficial owners (ubo’s) is vorig jaar beperkt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het hof verklaarde de openbaarheid van het UBO-register ongeldig. Notarissen, banken en bevoegde autoriteiten krijgen dus weer toegang tot informatie over ultimate beneficial owners (ubo’s) uit de registers om witwassen aan te pakken en te voorkomen.

Wetswijziging
Naar aanleiding van de uitspraak van het hof is een wetswijziging in de maak. Eerder dit jaar is die in consultatie gegaan, waarna het voorstel is aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat ook medeoverheden, zoals gemeentes en provincies, toegang kunnen krijgen tot het UBO-register om, als dat noodzakelijk is, te voorkomen dat de overheid wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Vervolg
De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Die gaat nu voor advies naar de Raad van State. Daarna volgt de parlementaire behandeling.

Verder in het nieuws

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is ...