Kamervragen over uitspraak UBO-register

Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat niet iedereen toegang mag krijgen tot informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Eelco Heinen (VVD) willen van de minister van Financiën, Sigrid Kaag, weten hoe zij omgaat met deze uitspraak.

Volgens de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het een ernstige inmenging in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens als iedereen via het UBO-register toegang krijgt tot informatie over UBO’s. Stoffer wil graag dat Kaag op deze uitspraak reageert. Ook wil hij van haar weten welke maatregelen zij neemt om recht te doen aan het arrest van het hof.

Aantasting grondrechten
Ook Heinen stelde Kamervragen naar aanleiding van de uitspraak. Hij wil graag weten of Kaag erkent dat het openbare karakter van het UBO-register een ernstige aantasting is van de grondrechten van burgers. En waar zijn ondernemers nu aan toe? Daarnaast vraagt Heinen of er boetes of taakstraffen zijn opgelegd die op basis van de uitspraak van het hof niet opgelegd hadden mogen worden.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...