Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2024 grotendeels aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag op 1 wetsvoorstel na ingestemd met het pakket Belastingplan 2024. Dit betekent onder meer dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet wordt aangepast. Eerder heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd.

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2024 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit pakket bevatte 15 fiscale wetsvoorstellen, die alle 15 zijn aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft er 14 van aangenomen. Het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit is door de senaat verworpen.

Constructie
Het aangenomen wetsvoorstel Belastingplan 2024 bevat een maatregel om een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtransacties aan te pakken. Deze maatregel treedt op 1 januari 2025 in werking en kent een overgangsregeling.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Het eveneens aangenomen wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 bevat maatregelen om de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet aan te passen. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel door middel van een amendement op diverse punten gewijzigd.

Box 3
Voor box 3 worden meer vormen van vermogen beschouwt als banktegoeden. Geld op de derdengeldenrekening van een notaris en een lidmaatschapsrecht in een vereniging van eigenaars worden niet langer beschouwd als overige bezittingen maar als banktegoeden. Ook worden bepaalde onderlinge vorderingen en schulden niet meer meegeteld voor box 3. Deze 2 maatregelen werken terug tot 1 januari 2023.

Belangrijkste wijzigingen
Het ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2024.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...