Gesthuizen (SP) wil inzage makelaars in centraal aandeelhoudersregister

Makelaars moeten inzage krijgen in het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) van bv’s. ‘Net als andere beroepsgroepen hebben makelaars, in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), een onderzoeksplicht. Het zou daarom onjuist zijn hen uit te sluiten van inzage in het aandeelhoudersregister’, stelt Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) in het recent verschenen magazine van NVM makelaars.

Tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie diende Gesthuizen met haar fractiegenoot Arnold Merkies een initiatiefnota in voor een toegankelijk aandeelhoudersregister. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie maakte daarop duidelijk om privacyredenen makelaars, advocaten, accountants en andere Wwft-instellingen niet toe te laten tot het register. Wel wil hij het mogelijk maken dat een aandeelhouder een gewaarmerkt uittreksel van zijn eigen gegevens in het register kan opvragen om dat aan een Wwft-instelling te kunnen overleggen in het kader van cliëntonderzoek. Behalve makelaars wil de SP ook belastingadviseurs, taxateurs, banken en geldwisselkantoren in het register laten kijken. ‘Iedereen die wettelijk verplicht is ongebruikelijke transacties te melden en onderzoek te doen naar de uiteindelijk belanghebbende,’ aldus Gesthuizen in NVMagazine.

KNB geen voorstander openbaar CAHR
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt het erg belangrijk witwassen beter te kunnen bestrijden, maar een breder toegankelijk aandeelhoudersregister vindt de KNB vanwege privacyoverwegingen niet de juiste manier. De vertrouwelijke informatie over aandeelhouders in Nederlandse bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s, afkomstig uit notariële akten, die het notariaat opgeeft aan het CAHR, mag volgens de beroepsorganisatie niet op straat komen te liggen. Hoe meer personen en instanties toegang krijgen tot het CAHR, hoe groter de kans dat dit gebeurt. Zeker wanneer het andere partijen dan het notariaat en overheidsinstellingen betreft. Volgens de KNB is het uitgangspunt van het CAHR dat het slechts toegankelijk is voor overheidsinstellingen in het kader van controle, toezicht, handhaving en opsporing en voor het notariaat in het kader van zijn recherchewerkzaamheden en niet voor Wwft-instellingen in het kader van hun Wwft-verplichtingen.
De SP-nota wordt waarschijnlijk eind februari behandeld door de Commissie V&J van de Tweede Kamer. De KNB zal bij die gelegenheid opnieuw de zorgen over een breed toegankelijk register naar voren brengen.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...