Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is dan ook voorstander van een beter toegankelijk notariaat en zet daarin ook al stappen.

Dat stelt juridisch adviseur Madeleine Hillen-Muns van de KNB in het artikel De notaris voor iedereen (pdf) in het Tijdschrift voor Schuldsanering. Daarin legt zij uit hoe het komt dat een grote groep Nederlanders nooit bij de notaris komt en wat daaraan te doen is.

Cultureel, sociaal en economisch kapitaal
Om gebruik te maken van je rechten heb je cultureel, sociaal en economisch kapitaal nodig: enige kennis van wat je rechten zijn, mensen om je heen die je op weg kunnen helpen en genoeg geld om de hulp van een notaris te betalen.
Voor mensen die hier niet, of in mindere mate, over beschikken, is de notaris niet goed bereikbaar. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil daar verandering in brengen met zijn initiatiefnota voor een sociaal notariaat.

Rechtsbijstand
De KNB juicht het initiatief van Van Nispen toe en is zelf ook al aan de slag gegaan om de toegankelijkheid van het notariaat te verbeteren. Zo werken wij samen met Steffie.nl aan het verstrekken van begrijpelijke informatie over nalaten en erven aan een kwetsbare doelgroep. Ook wil de KNB opleidingen gaan aanbieden die notarissen beter in staat stellen om te communiceren met kwetsbare burgers, bijvoorbeeld laaggeletterden.
Om de notaris ook financieel toegankelijker te maken pleit de KNB ervoor om notariële rechtsbijstand in familiezaken onder te brengen bij de Wet op de rechtsbijstand.

Het volledige artikel 'De notaris voor iedereen' leest u hier (pdf)

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...