Kamer wil opnieuw praten over aandeelhoudersregister

De Tweede Kamer heeft het dossier van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) opnieuw op de agenda gezet. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stuurde enkele Kamerleden eind vorige week nieuwe informatie over het CAHR. Dat was aanleiding voor Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) om te pleiten voor heragendering van het CAHR. Het onderwerp wordt betrokken bij de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De minister heeft de KNB en de Tweede Kamer eind juni 2013 laten weten dat hij het centraal aandeelhoudersregister wil onderbrengen bij de Kamer van Koophandel en niet bij het notariaat. Op 23 september hebben zowel de Kamerleden als de KNB de impactanalyse van de Kamer van Koophandel (KvK) over het centraal aandeelhoudersregister gekregen. De KNB vindt dat de impactanalyses van de Kamer van Koophandel en de KNB over de realisatie van het centraal aandeelhoudersregister niet te vergelijken zijn.

Naar verwachting laat minister Ivo Opstelten eind oktober weten wat de verdere stappen zijn.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...