Kamer wil opnieuw praten over aandeelhoudersregister

De Tweede Kamer heeft het dossier van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) opnieuw op de agenda gezet. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stuurde enkele Kamerleden eind vorige week nieuwe informatie over het CAHR. Dat was aanleiding voor Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) om te pleiten voor heragendering van het CAHR. Het onderwerp wordt betrokken bij de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De minister heeft de KNB en de Tweede Kamer eind juni 2013 laten weten dat hij het centraal aandeelhoudersregister wil onderbrengen bij de Kamer van Koophandel en niet bij het notariaat. Op 23 september hebben zowel de Kamerleden als de KNB de impactanalyse van de Kamer van Koophandel (KvK) over het centraal aandeelhoudersregister gekregen. De KNB vindt dat de impactanalyses van de Kamer van Koophandel en de KNB over de realisatie van het centraal aandeelhoudersregister niet te vergelijken zijn.

Naar verwachting laat minister Ivo Opstelten eind oktober weten wat de verdere stappen zijn.

Verder in het nieuws

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum...

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...