KNB dient onderbouwing beheren aandeelhoudersregister in

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dient donderdag 13 juni een onderbouwing in bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) van het houden van het centraal aanhoudersregister. Hierin staat beschreven waarom de beroepsorganisatie vindt dat het centraal aandeelhoudersregister het beste door de KNB kan worden beheerd. Dit aan de hand van een feitelijke beschrijving van de mogelijke inrichting van het register en de te verwachten kosten van de uitvoering. Het ministerie heeft de KNB hier onlangs om gevraagd.

De KNB is van mening, en heeft dit ook vaker richting de minister van V&J aangegeven, dat de instelling van een centraal aandeelhoudersregister een grote bijdrage levert aan de bestrijding en voorkoming van fraude door middel van rechtspersonen. Met dit register kan het notariaat zijn poortwachtersfunctie beter en efficiënter vervullen. Verder bevordert het register de in het economisch verkeer gewenste rechtszekerheid enorm. De KNB is van mening dat zij op de meest efficiënte wijze de ontwikkeling en beheer van het register kan uitvoeren door onder meer gebruik te maken van de reeds tot haar beschikking staande informatie- en ICT-instrumenten.

Positionering
Opstelten besloot eind 2012 tot de instelling van een besloten centraal aandeelhoudersregister. Hij beraadt zich echter nog over de positionering van dit register. De Kamer van Koophandel heeft geadviseerd het register in het handelsregister op te nemen. De KNB meent echter een grotere toegevoegde waarde te kunnen leveren in de vorm van kostenbesparing en lastenverlichting voor het bedrijfsleven dan de Kamer van Koophandel en heeft dit aan de minister kenbaar gemaakt. Het notariaat beschikt immers primair over alle vennootschaps-, aandelen- en aandeelhoudersgegevens die de minister in het register wil registreren. Daarnaast is de beroepsorganisatie op dit moment bezig met het ontwikkelen van een centraal digitaal repertorium, omdat zij in 2014 de registratie van notariële akten gaat overnemen van de Belastingdienst. In dit digitale repertorium worden diverse gegevens over de notariële akte geregistreerd die de minister ook in het register wil registreren. Daarbij maakt de KNB gebruik van haar reeds bestaande en goed beveiligde platform voor gegevensuitwisseling, het Platform Elektronische Communicatie (PEC). Deze digitale infrastructuur kan ook gebruikt worden bij het opzetten van het centraal aandeelhoudersregister, zo meent de beroepsorganisatie. Dit garandeert de veiligheid van het dataverkeer en de actualiteit (real time), vertrouwelijkheid en rechtszekerheid van het register. Naar verwachting neemt Opstelten voor de zomer een besluit over waar het register wordt ondergebracht.

Verder in het nieuws

Weer minder akten gepasseerd in april

Notarissen hebben in april, voor de vierde maand op rij, minder akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorige jaar. Zetten notarissen in april 2022 hun handtekening onder ruim 155.000 akten, in apri...