KNB zet vraagtekens bij impactanalyse Kamer van Koophandel

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt dat de impactanalyses van de Kamer van Koophandel en de KNB over de realisatie van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) niet zijn te vergelijken. De organisatie heeft de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie daarom gevraagd opnieuw in gesprek te gaan met minister Opstelten over dit onderwerp.

De impactanalyse van de KvK bevat vijf kostenposten, die van de KNB dertien. Van meer dan de helft van de door de KNB expliciet opgenomen (voor de opzet van het CAHR noodzakelijke) kostenposten is niet duidelijk of deze ook zijn begrepen in de impactanalyse van de KvK. De impactanalyse van de KvK geeft hierover geen duidelijkheid. Verder vindt de KNB, op grond van haar uitgebreide ervaring met de bouw van dit soort systemen, dat de KvK de beheerkosten van het CAHR te laag inschat. De KNB heeft onduidelijkheid dan wel te lage inschatting geconstateerd voor een bedrag van meer dan 1,7 miljoen euro.

Aansluiting op notariële elektronische infrastructuur

De KNB is voorstander van een snelle komst van het CAHR, maar vindt dat het register zo efficiënt mogelijk moet worden georganiseerd. Dus met de minste administratieve lasten, zonder additionele kosten voor het notariaat en het bedrijfsleven en met gebruikmaking van de notariële elektronische infrastructuur die er al ligt en op dit moment wordt gebouwd. Met dat laatste doelt de notariële beroepsorganisatie op het Centraal Digitaal Repertorium met digitale akteregistratie, dat de KNB nu met de Belastingdienst ontwikkelt. Uit de impactanalyse van de KvK blijkt dat zij geen aansluiting zoeken bij dat akteregistratiesysteem, maar dat er een eigen online opgavensysteem wordt geïntroduceerd. De KNB vindt dit onbegrijpelijk. Het zal leiden tot dubbele lasten en kosten voor zowel het bedrijfsleven als het notariaat leidt, aldus de beroepsorganisatie. Ook introduceert de KvK een eigen autorisatie- en identificatiesysteem. Maar zo’n systeem is in het notariaat al lang voor handen.

Verschillen in impactanalyse
De KNB had op inzage in de impactanalyse van de KvK aangedrongen om deze te kunnen vergelijken met die van de beroepsorganisatie zelf. Volgens minister Ivo Opstelten is het onderbrengen van het CAHR bij de KvK sneller en goedkoper te realiseren en te implementeren dan bij de KNB. Dit besloot de minister eind juni. Naar aanleiding daarvan wilde de KNB de verschillen tussen beide voorstellen vergelijken. De KNB vindt deze verschillen nu zo groot, dat zij er bij de Vaste Kamercommissie op aandringt om opnieuw met de minister van Veiligheid en Justitie het gesprek over realisatie van CAHR aan te gaan.

Verder in het nieuws

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...