Leeftijdsgrens schenkvrijstelling eigen woning ter discussie

Diverse partijen in de Tweede Kamer stellen de leeftijdsgrens die wordt gekoppeld aan de verhoging en verruiming van de schenkvrijstelling eigen woning ter discussie. Dit blijkt uit vragen (pdf) die zijn ingediend voor het verslag bij het Belastingplan 2016. Ook over de invoeringsdatum van deze maatregel zijn vragen gesteld. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zette eerder vraagtekens bij de leeftijdsgrens.

 

Met ingang van 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting ontvangen. Deze schenking moet worden gebruikt voor de eigen woning. Bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld, een restschuld of een verbouwing van de eigen woning. De SP, PVV, ChristenUnie, 50Plus en Klein vragen waarom is gekozen voor een leeftijdsgroep van 18 tot 40 jaar. Met name de bovengrens van 40 jaar roept vragen op, waarbij erop wordt gewezen dat ook belastingplichtigen van 40 jaar en ouder te kampen kunnen hebben met lange balansen en onderwaterproblematiek.

Invoeringsdatum
Verder vragen de PVV, D66 en ChristenUnie naar de invoeringsdatum van de maatregel. Waarom is gekozen voor inwerkingtreding in 2017 en niet in 2016? Kamerlid Erik Ronnes van het CDA heeft een amendement op het Belastingplan 2016 ingediend dat de invoering van de maatregel vervroegt naar 1 januari 2016. Het CDA vraagt of de regering een maximumbedrag van 100.000 euro wil hanteren dat ook in etappes kan worden overgemaakt. De partij vraagt of de voorwaarde dat de schenking binnen een jaar moet worden gedaan, kan komen te vervallen. D66 wil weten of is overwogen ook de schenkvrijstelling voor een studie of opleiding te verhogen tot 100.000 euro en waarom deze schenkvrijstelling niet gebruikt mag worden voor aflossing van studieschulden. De KNB pleit in het manifest ‘Belastingen moderner en makkelijker (pdf)’ voor invoering van een belastingvrije schenking voor een studie. Met een dergelijke vrijstelling wordt in Nederland een fiscaalvriendelijke vorm van crowdfunding ter ondersteuning van de kenniseconomie geïntroduceerd.

 

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...

Aandachtspunten bij modernisering sanctiestelsel

Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn voor het notariaat belangrijke aandachtspunten bij de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroeps...