Minister maakt anoniem melden van ongebruikelijke transactie niet mogelijk

Ook minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid maakt het niet mogelijk voor (kandidaat-)notarissen om ongebruikelijke transacties anoniem te melden. Zij vindt transparantie, herleidbaarheid en controle van informatie voor opsporingsdiensten en Openbaar Ministerie een essentieel uitgangspunt voor ons rechtsstelsel. Dit schrijft zij in een bijlage van een Kamerbrief.

Wel vindt ze de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties belangrijk. In overleg met de politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Openbaar Ministerie (OM), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wordt nog meer aandacht besteed aan het waarborgen van de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie. 'Een ongebruikelijke transactie die door Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland verdacht is verklaard, kan als bewijs worden toegevoegd aan het strafdossier. Als dit overwogen wordt bij een door een kleine onderneming gemelde ongebruikelijke transactie, ondernemen opsporingsdiensten nadere actie. Er wordt dan contact opgenomen met de melder om na te gaan of zich (voorziene) dreigingsrisico’s voordoen bij opname in het strafdossier. Het OM maakt dan een afweging of maatregelen kunnen worden genomen ter bescherming van de melder, zoals het anonimiseren van de gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier', zo schrijft zij in een bijlage van de Kamerbrief.

Geen toevoeging
Uit navraag bij het OM en de FIU-Nederland blijkt dat zij de aangescherpte werkwijze in november 2020 kenbaar hebben gemaakt binnen het OM en de betrokken opsporingsdiensten. De politie en de FIOD hebben de minister laten weten dat in 2021 geen contact is opgenomen met een kleine, meldingsplichtige onderneming. Dit omdat er (nog) geen voornemen is geweest om de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie van een kleine onderneming toe te voegen als bewijs in het strafdossier.

Motie SP
In 2020 nam de Tweede Kamer een motie van de SP aan waarin de regering werd gevraagd in overleg met notarissen en belastingadviseurs te bekijken hoe de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie beter kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door de melder in het strafdossier te anonimiseren. De KNB heeft er toen voor gepleit dat notarissen via de beroepsorganisatie kunnen melden. Toenmalig minister Ferd Grapperhaus liet toen al weten melders beter te beschermen, maar anonimiseren niet mogelijk te maken.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...