Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is in 2023 bijna verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2023 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

In totaal zijn vorig jaar 180.578 transacties verdacht verklaard. In 2022 waren het er 91.893. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2023 ruim 25 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van 2022, toen deze ruim 30 miljard euro bedroeg. De FIU verklaart dit door de impact van ongebruikelijke transacties met een uitzonderlijk hoge waarde.

Notariaat
Volgens het jaaroverzicht heeft het notariaat vorig jaar 1.051 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 waren het er 1.213. Het aantal notarissen dat een melding deed, daalde ook iets, van 331 in 2022 naar 320 in 2023. Vorig jaar zijn 374 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2022 waren dat er 387.

Verklaring
De stijging van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties verklaart de FIU door onder andere de toegenomen aandacht voor de Wwft vanuit de meldingsplichtige instellingen en toezichthouders en de toegenomen reikwijdte van deze wet, evenals macro-economische ontwikkelingen.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...