Werkgroep onderzoekt maatregelen grondspeculatie

Een werkgroep gaat onderzoeken wat de meest geschikte maatregelen zijn om grondspeculatie aan te pakken. Deze werkgroep komt dit najaar met aanbevelingen. Dat meldt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als reactie op de Kamervragen die zijn gesteld door Tweede Kamerleden Inge van Dijk en Eline Vedder (beiden CDA).

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Financiën, Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Consument en Markt en het Bureau Financieel Toezicht.

Rol notaris
De werkgroep onderzoekt onder meer voorstellen van de KNB of de notaris verplicht moet worden betrokken bij het opstellen van koopovereenkomsten voor de aankoop van speculatieve gronden en of particuliere kopers net als bij de koop van woningen een wettelijke bedenktijd moeten krijgen. Daarnaast bekijkt de werkgroep of er nog andere maatregelen ter bescherming van de particuliere koper kunnen worden ingevoerd, zoals het verplicht aanwezig zijn van de koper bij het passeren van de akte en of de notaris zijn diensten in gevallen van onverklaarbare prijsstijgingen kan weigeren.

Toezicht
Verder onderzoekt de werkgroep of handel in speculatieve gronden vaker onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten kan worden gebracht door wijziging van de Wet op het financieel toezicht. Ook onderzoekt zij of de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Consument en Markt beter gefaciliteerd kunnen worden door onder meer informatie-uitwisseling beter mogelijk te maken.

Rapport Kadaster
Door het Kadaster is op verzoek van BZK onderzocht hoe de ontwikkeling van grondhandel door de tijd is, hoe de spreiding over Nederland is en of versnipperde percelen mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Recentelijk is dit onderzoek opgeleverd. De inzichten vanuit dit onderzoek vormen volgens de minister mede de bouwstenen om te kunnen besluiten over eventuele (beleids)maatregelen.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...