Notariaat meldt weer meer ongebruikelijke transacties

Het notariaat heeft vorig jaar weer meer ongebruikelijke transacties gemeld dan het jaar ervoor. Het aantal meldingen door notarissen steeg met 10 procent van 1.100 in 2021 naar 1.213 in 2022. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2022 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). In 2020 was het aantal meldingen 1.060.

Het aantal notarissen dat een melding deed, steeg iets, van 318 in 2021 naar 331 in 2022. Vorig jaar zijn 387 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2021 waren dat er 351. In 2022 verklaarde de FIU in totaal 91.893 transacties verdacht, met een totale waarde van bijna 30 miljard euro. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2021, toen deze ruim 15 miljard euro bedroeg.

Toenemende aantallen
Volgens het jaaroverzicht zijn in 2022 in totaal 1.896.176 ongebruikelijke transacties bij de FIU gemeld. In 2021 waren dit er 1.230.411. Daarmee zet de trend van toenemende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich stevig voort. Een groot deel van de stijging van meer dan 650.000 meldingen in vergelijking met 2021 komt voor rekening van banken en betaaldienstverleners.

Sancties
De oorlog in Oekraïne en de sancties die hiermee gepaard gaan hebben in 2022 ook impact gehad op het werk van de FIU. Bij transacties met betrekking tot sancties kan er mogelijk ook sprake zijn van een ongebruikelijke transactie. In maart 2022 heeft de FIU een nieuwsbrief verstuurd naar meldingsplichtige instellingen waarin dit is uitgelegd en waarin een aantal handvatten is gegeven met betrekking tot mogelijke risico’s. Ook heeft de FIU kennissessies georganiseerd. Dit heeft geleid tot belangrijke meldingen van ongebruikelijke transacties. In totaal zijn 137 dossiers verdacht verklaard met daarin 2.721 verdachte transacties.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...