Notariaat meldt meer ongebruikelijke transacties

Het notariaat heeft vorig jaar iets meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2020. Het aantal meldingen door notarissen steeg van 1.060 in 2020 naar 1.100 in 2021. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Vorig jaar zijn 351 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2020 waren dat er 538. Het aantal notarissen dat een melding deed steeg van 295 in 2020 naar 318 in 2021. 

Toenemende aantallen
Volgens het jaaroverzicht zijn in 2021 in totaal 1.230.411 ongebruikelijke transacties bij de FIU gemeld. In 2020 waren dit er 722.247. Daarmee zet de trend van een toenemend aantal gemelde ongebruikelijke transacties zich stevig voort. Een groot deel van de stijging van meer dan 500.000 meldingen in vergelijking met 2020 komt voor rekening van cryptodienstverleners en betaaldienstverleners. 

15,3 miljard euro
In 2021 verklaarde de FIU in totaal 96.676 transacties verdacht, met een totale waarde van ruim 15,3 miljard euro. Vanaf 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar. Vanaf 2020 heeft de FIU een sterke stijging laten zien in het aantal transacties dat verdacht is verklaard. In 2020 waren het er net iets meer dan 100.000, dit jaar net iets minder. Deze stijging is het resultaat van onder andere investeringen in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU.

Verder in het nieuws

Financiën: meld opmerkelijke belastingconstructies

Het ministerie van Financiën gaat het hele belastingstelsel tegen het licht houden om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Daarbij roept het ministerie de bevolking op dergelijke co...

Kamervragen over uitspraak UBO-register

Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat niet iedereen toegang mag krijgen tot informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Eelco Hei...