Minister steunt plan Gesthuizen voor aandeelhoudersregister niet

Het voorstel van Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) voor een breder toegankelijk centraal aandeelhoudersregister (CAHR) heeft geen steun van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie gekregen. Dinsdag 25 november stelde Gesthuizen tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie voor om alle financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, inzage te geven in dat register.

Tijdens de begrotingsbehandeling reageerden de andere fracties niet op het plan en minister Opstelten greep terug op zijn eerdere besluit dat het CAHR toegankelijk zal worden voor publieke diensten met een wettelijke taak voor controle, toezicht en handhaving. In een schriftelijke reactie aan de Kamer wees hij op de zorgvuldige afwegingen van dat besluit. Ook gaf hij aan dat er wetgeving wordt voorbereid over de instelling van het CAHR, waarmee het mogelijk wordt dat de aandeelhouder een gewaarmerkt uittreksel van zijn eigen gegevens in het aandeelhoudersregister kan opvragen. De aandeelhouder kan dat uittreksel gebruiken als bijvoorbeeld een bank cliëntonderzoek doet in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De minister is met VNO-NCW, MKB-Nederland en onder meer banken en makelaars in gesprek hierover.

Verder in het nieuws

Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht

Witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen behoren tot de vijftien grootste witwasrisico’s. Dit blijkt uit de tweede National Risk Assessment (NRA)...

UBO-register op 27 september in werking

Het UBO-register gaat 'live' op 27 september. Dit schrijven minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Het register had op 10 ja...

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...