Minister steunt plan Gesthuizen voor aandeelhoudersregister niet

Het voorstel van Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) voor een breder toegankelijk centraal aandeelhoudersregister (CAHR) heeft geen steun van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie gekregen. Dinsdag 25 november stelde Gesthuizen tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie voor om alle financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, inzage te geven in dat register.

Tijdens de begrotingsbehandeling reageerden de andere fracties niet op het plan en minister Opstelten greep terug op zijn eerdere besluit dat het CAHR toegankelijk zal worden voor publieke diensten met een wettelijke taak voor controle, toezicht en handhaving. In een schriftelijke reactie aan de Kamer wees hij op de zorgvuldige afwegingen van dat besluit. Ook gaf hij aan dat er wetgeving wordt voorbereid over de instelling van het CAHR, waarmee het mogelijk wordt dat de aandeelhouder een gewaarmerkt uittreksel van zijn eigen gegevens in het aandeelhoudersregister kan opvragen. De aandeelhouder kan dat uittreksel gebruiken als bijvoorbeeld een bank cliëntonderzoek doet in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De minister is met VNO-NCW, MKB-Nederland en onder meer banken en makelaars in gesprek hierover.

Verder in het nieuws

Weer minder akten gepasseerd in april

Notarissen hebben in april, voor de vierde maand op rij, minder akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorige jaar. Zetten notarissen in april 2022 hun handtekening onder ruim 155.000 akten, in apri...