Minister steunt plan Gesthuizen voor aandeelhoudersregister niet

Het voorstel van Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) voor een breder toegankelijk centraal aandeelhoudersregister (CAHR) heeft geen steun van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie gekregen. Dinsdag 25 november stelde Gesthuizen tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie voor om alle financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, inzage te geven in dat register.

Tijdens de begrotingsbehandeling reageerden de andere fracties niet op het plan en minister Opstelten greep terug op zijn eerdere besluit dat het CAHR toegankelijk zal worden voor publieke diensten met een wettelijke taak voor controle, toezicht en handhaving. In een schriftelijke reactie aan de Kamer wees hij op de zorgvuldige afwegingen van dat besluit. Ook gaf hij aan dat er wetgeving wordt voorbereid over de instelling van het CAHR, waarmee het mogelijk wordt dat de aandeelhouder een gewaarmerkt uittreksel van zijn eigen gegevens in het aandeelhoudersregister kan opvragen. De aandeelhouder kan dat uittreksel gebruiken als bijvoorbeeld een bank cliëntonderzoek doet in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De minister is met VNO-NCW, MKB-Nederland en onder meer banken en makelaars in gesprek hierover.

Verder in het nieuws

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft gemaakt. Voorheen was dit alleen m...

Belangrijke historische akten tentoongesteld

Een verzameling bijzondere akten staat sinds kort online vanwege de tentoonstelling ‘Europe enacted’. Het gaat om akten uit heel Europa, van de laatste wil van koningin Isabella van Castilië tot aan m...

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 17 oktober door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel vult de Omgevingswet aan, die naar verwachting op 1 januari 2021 wordt ingevoerd. In de ...