Opstelten: centraal aandeelhoudersregister naar KvK

Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil instellen, wordt ondergebracht bij de Kamer van Koophandel en niet bij het notariaat. Dit laat de minister weten in een brief aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en in een brief aan de Tweede Kamer. De KNB betreurt het besluit van Opstelten en zij wil de minister alsnog op andere gedachten brengen.

De minister vindt dat het onderbrengen van het CAHR bij de Kamer van Koophandel sneller en goedkoper te realiseren en te implementeren is dan de varianten die door de KNB zijn beschreven. Daarnaast voert Opstelten ook wetgevingstechnische redenen voor zijn keuze aan: ‘Van doorslaggevend belang is dat de doelstelling van het centraal aandeelhoudersregister het beste past bij de huidige doelstelling van het Handelsregister zoals die thans in wetgeving is verankerd. Ook het gebruiksgemak voor de publieke diensten dat ontstaat door de beschikbaarheid van ondernemingsgerelateerde data op één centrale plaats en de aansluiting bij bestaande connecties, data en infrastructuur zijn factoren die zijn meegewogen in de keuze voor de KvK.De KNB deelt die mening van de minister niet en zij wil dat de Tweede Kamer in de gelegenheid wordt gesteld zelf te beoordelen of dat zo is. Immers, de Tweede Kamer heeft afgelopen weken indringend gesproken en besluiten genomen over een aanzienlijke bezuinigingsopdracht voor de Kamer van Koophandel. De KNB betwijfelt of de consequenties van die besluitvorming in de Kamer voldoende zijn meegenomen in het besluit van de minister over het CAHR.

Waardering voor constructieve inbreng
De afgelopen weken heeft de KNB op verschillende manieren contact gehad met de minister. Zo heeft de beroepsorganisatie 13 juni nog een onderbouwing ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie van het houden van het CAHR. Hierin staat beschreven waarom de beroepsorganisatie vindt dat het CAHR het beste door de KNB kan worden beheerd. Dit aan de hand van een feitelijke beschrijving van de mogelijke inrichting van het register en de te verwachten kosten van de uitvoering. Het ministerie heeft de KNB hier onlangs om gevraagd. Opstelten spreekt nu zijn waardering uit voor de constructieve inbreng van de KNB. Hij schrijft: ‘ Zoals ik eerder heb aangegeven, ben ik van mening dat het notariaat een belangrijke positie heeft en goed betrokken moet zijn bij het implementatieproces van het centraal aandeelhoudersregister. De notaris is immers een belangrijke schakel in de betrouwbare informatievoorziening aan een centraal aandeelhoudersregister en een beoogd gebruiker. Graag zet ik het constructieve overleg met de KNB voort.’ De KNB waardeert de uitgestoken hand van de minister, maar zij wil toch eerst meer duidelijkheid over de achtergronden van zijn besluit.

Samenspraak KvK
Verder zegt de minister de Kamer van Koophandel te verzoeken om in samenspraak met de KNB te komen tot een voorstel dat strekt tot een efficiënte aansluiting van het notariaat ten aanzien van de gegevenslevering aan het digitaal repertorium en de digitale akteadministratie opdat het register zo efficiënt mogelijk vorm zal krijgen en de individuele notaris daarvan kan profiteren. Met de gebruikerswensen van het notariaat zal volgens hem rekening worden gehouden als het gaat om de opbouw en het beheer van het CAHR.

Standpunt KNB
De KNB is van mening dat de instelling van een CAHR een grote bijdrage levert aan de bestrijding en voorkoming van fraude door middel van rechtspersonen. Met dit register kan het notariaat zijn poortwachtersfunctie beter en efficiënter vervullen. Verder bevordert het register de in het economisch verkeer gewenste rechtszekerheid enorm. De KNB vindt dat zij op de meest efficiënte wijze de ontwikkeling en beheer van het register kan uitvoeren door onder meer gebruik te maken van de reeds tot haar beschikking staande informatie- en ICT-instrumenten. Behalve aan de minister heeft de KNB dit standpunt bij diverse gelegenheden ook aan betrokken Kamerleden overgebracht.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...