SP wil breder toegankelijk centraal aandeelhoudersregister

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) wil dat het centraal aandeelhoudersregister breder toegankelijk wordt. Alle financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, moeten inzage krijgen in dat register. Hiervoor diende Gesthuizen samen met haar collega-Kamerlid Arnold Merkies (SP) op dinsdag 25 november tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie een voorstel in.

Het SP-Kamerlid vindt dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie meer kan doen in de strijd tegen fraude en witwassen. Om financieel-economische fraude zoals faillissementsfraude en misbruik van rechtspersonen beter te kunnen bestrijden wil Opstelten een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in het leven roepen. Dit register, dat naar verwachting op 1 januari 2016 wordt ingevoerd, zal worden ondergebracht bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maar dit register is alleen toegankelijk voor notarissen, de Belastingdienst en vertegenwoordigers van justitie, politie en inlichtingendiensten vanwege het belang van de privacy van de betrokkenen. Gesthuizen wil dat alle beroepsgroepen die op grond van de Wwft ongebruikelijke transacties moeten melden, toegang krijgen tot het nieuwe CAHR. Dat betekent dat onder andere advocaten, makelaars, taxateurs, bedrijfseconomische adviseurs, maar ook personeel van financiële instellingen en casino's het register zouden moeten kunnen inzien zodat witwaspraktijken beter bestreden kunnen worden.

Onderzoek naar privacy
Volgens de SP-politica laat Opstelten met het register zoals dat nu wordt ontwikkeld echt kansen liggen. ‘Hij laat mogelijkheden liggen om deze praktijken beter in kaart te brengen en uiteindelijk dus beter te kunnen bestrijden. Bovendien zal de kwaliteit van het register toenemen als meerdere ogen meekijken en zijn bedrijven in staat om te traceren met wie ze precies zaken doen,' aldus Gesthuizen. Om een bredere toegang mogelijk te maken, moet nog wel onderzoek gedaan worden hoe privacy van aandeelhouders het best kan worden gewaarborgd. Gesthuizen denkt dat dit kan door bijvoorbeeld wettelijk vast te leggen dat Wwft-instellingen verplicht zijn tot geheimhouding, of hen per inzage te laten tekenen voor geheimhouding.

KNB geen voorstander openbaar CAHR
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laat in een reactie weten dat het erg belangrijk is witwassen beter te kunnen bestrijden, maar dat een breder toegankelijk aandeelhoudersregister vanwege privacyoverwegingen niet de juiste manier is. De vertrouwelijke informatie over aandeelhouders in Nederlandse bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s, afkomstig uit notariële akten, die het notariaat opgeeft aan het CAHR, mag volgens de beroepsorganisatie niet op straat komen te liggen. Hoe meer personen en instanties toegang krijgen tot het CAHR, hoe groter de kans dat dit gebeurt. Zeker wanneer het andere partijen dan het notariaat en overheidsinstellingen betreft. Volgens de KNB is het uitgangspunt van het CAHR dat het slechts toegankelijk is voor overheidsinstellingen in het kader van controle, toezicht, handhaving en opsporing en voor het notariaat in het kader van zijn recherchewerkzaamheden en niet voor Wwft-instellingen in het kader van hun Wwft-verplichtingen.

Reactie politiek
Tijdens de begrotingsbehandeling werd er nog niet door andere partijen gereageerd op het voorstel van de SP. Minister Opstelten zal naar verwachting vanmiddag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling reageren op het plan

Verder in het nieuws

Vertrouwen staat centraal op stakeholdersdiner

Voor het eerst in lange tijd ontving de KNB op 19 juni weer de belangrijkste relaties en ketenpartners bij het stakeholdersdiner in Amsterdam. Zowel de gastheer, fotograaf Jimmy Nelson, als KNB-voorzi...

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...