Tweede Kamer vraagt of impactanalyses KNB en KvK te vergelijken zijn

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft half oktober input geleverd op de begroting van Veiligheid en Justitie. De inhoud gaat voornamelijk over het centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Verschillende politieke partijen hebben hier inmiddels vragen over gesteld. Zo willen zij onder andere weten of de impactanalyses van de KNB en de Kamer van Koophandel (KvK) wel met elkaar zijn te vergelijken.

De fracties in de Tweede Kamer willen vooral duidelijkheid over de kosten van het CAHR. Zo wordt gevraagd naar een overzicht van de verschillende kostenposten die in beide analyses zijn opgenomen. Daarnaast willen de politici weten of het notariaat bij titelrecherche kan vertrouwen op de gegevens in het CAHR. En wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor de juistheid van de in het CAHR geregistreerde gegevens en eventuele gebreken. Verder moet er antwoord worden gegeven op de vraag of de kosteninschatting van de KvK van 300.000 euro voor de initiële vulling van het CAHR realistisch is. Dit mede gelet op het feit dat in de impactanalyse verder is aangegeven dat de KvK speciaal voor die initiële vulling een aparte applicatie moet ontwikkelen. En of kan worden bevestigd dat de kosten voor initiële vulling niet bij ondernemers en het notariaat terechtkomen.

Lage inschatting
De KNB vindt dat de impactanalyses van de KvK en de KNB over de realisatie van het CAHR niet zijn te vergelijken. De impactanalyse van de KvK bevat vijf kostenposten, die van de KNB dertien. Van meer dan de helft van de door de KNB expliciet opgenomen (voor de opzet van het CAHR noodzakelijke) kostenposten is niet duidelijk of deze ook zijn begrepen in de impactanalyse van de KvK. De impactanalyse van de KvK geeft hierover geen duidelijkheid. Verder vindt de KNB, op grond van haar uitgebreide ervaring met de bouw van dit soort systemen, dat de KvK de beheerkosten van het CAHR te laag inschat. De KNB heeft onduidelijkheid dan wel te lage inschatting geconstateerd voor een bedrag van meer dan 1,7 miljoen euro.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...