Verkenning mogelijkheden versterken veiligheid poortwachters

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid verkent de komende tijd verschillende oplossingen om de veiligheid en het gevoel van veiligheid onder poortwachters (verder) te versterken. Dat doet zij samen met onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dat antwoordt zij op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP) over intimidatie door criminelen van poortwachters bij het melden van ongebruikelijke transacties.

Het ministerie sprak de afgelopen periode onder meer met het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum, VNO-NCW, de Vereniging van makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de KNB. Deze gesprekken worden voortgezet en uitgebreid naar andere relevante partijen, meldt Yesilgöz in haar antwoorden. Daarbij worden mogelijkheden voor verdere concrete maatregelen verkend.

Verdachte transactie
Volgens de minister zijn er binnen het meldproces van ongebruikelijke transacties al meerdere waarborgen voor de veiligheid van melders ingebouwd. Alle meldingen komen terecht bij de FIU en zij worden behandeld als staatsgeheim. Als de FIU een ongebruikelijke transactie aanmerkt als ‘verdacht’, wordt alleen de bedrijfs- of kantoornaam van de melder opgenomen in de rapportage aan de opsporingsdiensten. Gaat het om een kleine onderneming en is er sprake van een concrete dreiging, dan kunnen gegevens in het strafdossier worden geanonimiseerd. Het standaard anonimiseren van de naam van de meldende instantie is niet mogelijk.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...