Verwerking herverkavelingakte nagenoeg onwerkbaar door wetsvoorstel

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ziet nog enkele verbeterpunten in het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Met name de nieuwe manier om herverkavelingsakten te verwerken levert problemen op.

Het wetsvoorstel wordt op 3 maart in de Eerste Kamer behandeld. In deze wet staan regelingen voor voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil. In een brief (pdf, 135 kB) aan de fracties die eerder op het voorstel reageerden stelt de KNB vast dat de verwerking van een herverkavelingsakte door dit wetsvoorstel nagenoeg onwerkbaar wordt. De notaris moet heel veel uitzoeken en dat werkt vertragend.

Problemen
Verder voorziet de KNB problemen bij de inschrijving van een kavelruilovereenkomst in openbare registers. Het gaat daarbij om verschillen tussen de wettekst en de toelichting daarop. Ook de begrenzing van landelijk- en stedelijk gebied bij vrijwillige kavelruil is niet duidelijk genoeg. Dit kan voor problemen zorgen bij een ruil tussen kavels in landelijk en stedelijk gebied.

Verder in het nieuws

Wie wordt de nieuwe Notaris van het Jaar? (video)

Werkt u op een notariskantoor en kent u de Notaris van het Jaar? Of bent u (kandidaat-)notaris en vindt u dat uw (vroegere) collega of studiegenoot de titel verdient? Geef hem of haar dan op! Behalve ...

KNB start campagne om trots op te zijn

'Het moment', dat is de titel van de nieuwe communicatiecampagne die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vandaag start. Centraal staan een aantal belangrijke momenten waarop de notaris e...

Geschillencommissie doet meer uitspraken

De Geschillencommissie heeft vorig jaar 49 uitspraken gedaan met betrekking tot het notariaat. Dat zijn er 3 meer dan in 2019. De commissie heeft 75 nieuwe klachten ontvangen. Dit zijn er 11 minder da...