Verwerking herverkavelingakte nagenoeg onwerkbaar door wetsvoorstel

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ziet nog enkele verbeterpunten in het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Met name de nieuwe manier om herverkavelingsakten te verwerken levert problemen op.

Het wetsvoorstel wordt op 3 maart in de Eerste Kamer behandeld. In deze wet staan regelingen voor voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil. In een brief (pdf, 135 kB) aan de fracties die eerder op het voorstel reageerden stelt de KNB vast dat de verwerking van een herverkavelingsakte door dit wetsvoorstel nagenoeg onwerkbaar wordt. De notaris moet heel veel uitzoeken en dat werkt vertragend.

Problemen
Verder voorziet de KNB problemen bij de inschrijving van een kavelruilovereenkomst in openbare registers. Het gaat daarbij om verschillen tussen de wettekst en de toelichting daarop. Ook de begrenzing van landelijk- en stedelijk gebied bij vrijwillige kavelruil is niet duidelijk genoeg. Dit kan voor problemen zorgen bij een ruil tussen kavels in landelijk en stedelijk gebied.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...