Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen aangenomen. Wanneer de wet in werking treedt wordt naar verwachting volgende week bekendgemaakt.

Het wetsvoorstel zorgt voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121, ook wel mobiliteitsrichtlijn genoemd. De Europese Commissie wil met deze richtlijn grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger maken en daarmee de vrijheid van vestiging binnen de EU bevorderen. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangsregeling voor reeds lopende trajecten van een grensoverschrijdende verrichting. Het wetsvoorstel is op 1 juni 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Praktische richtlijnen
Het wetsvoorstel geeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de mogelijkheid om praktische richtlijnen te geven voor de fraudetoets. De KNB werkt hieraan in nauw overleg met de ter zake deskundige notariële praktijk. Het is de bedoeling dat deze praktische richtlijnen gereed zijn voordat de nieuwe wettelijke regeling in werking treedt.

 

 

 

Verder in het nieuws

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...