Wetsvoorstel wijziging Handelsregisterwet zorgt voor grotere rol KvK bij bestrijding fraude

Maandag heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 die in 2012 heeft plaatsgevonden. Verder wordt de rol van de Kamer van Koophandel (KvK) bij bestrijding van fraude en malafide praktijken versterkt.

In het wetsvoorstel wordt de doelbinding van het Handelsregister uitgebreid. Op grond hiervan kan de KvK voortaan een bijdrage leveren aan het bevorderen van de rechtshandhaving door de overheid. Hiermee ontstaat een wettelijke basis voor de KvK om signalen die duiden op bepaalde vormen van malafide handelen actief door te geven aan toezichthouders of opsporingsinstanties. De uitbreiding van de doelbinding vormt ook mede de basis voor de nadere verwerking van civielrechtelijke bestuursverboden in het Handelsregister. Verder worden de regels voor de ontbinding van rechtspersonen door de KvK aangescherpt.

Natuurlijke personen
Nieuw is ook dat de autorisatie van bestuursorganen om in het Handelsregister te mogen zoeken op natuurlijke personen wordt gedelegeerd naar het niveau van een algemene maatregel van bestuur. Nu is deze bevoegdheid op wettelijk niveau geregeld en beperkt tot aangewezen bestuursorganen in de zin van artikel 1:1 lid 1 onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht. Bestuursorganen in de zin van artikel 1:1 lid 1 onderdeel b van de Algemene wet bestuursrecht - waaronder notarissen - hebben deze bevoegdheid niet. Het onderscheid tussen deze zogenoemde a-organen en b-organen wordt opgeheven, waarbij voormelde bevoegdheid uitsluitend gaat gelden voor aangewezen bestuursorganen in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken of bevoegdheden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft eerder bepleit dat ook notarissen in het Handelsregister mogen zoeken op natuurlijke personen. Dit als middel om hun wettelijke taken in het rechtsverkeer beter te kunnen uitoefenen. Met dit wetsvoorstel ontstaat de mogelijkheid om ook notarissen de bevoegdheid te geven om in het Handelsregister te mogen zoeken op natuurlijke personen.

Centraal aandeelhoudersregister
Begin 2015 is het wetsvoorstel in consultatie gegeven. Het wetsvoorstel is nadien geactualiseerd. Het onderdeel betreffende het integreren van het centraal aandeelhoudersregister in het Handelsregister is geschrapt. De ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister is door de regering aangehouden totdat het register van ultimate beneficial owners (UBO-register) verder is ontwikkeld. Dit register moet op grond van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn worden ingesteld. Omdat het UBO-register een afdwingbare Europeesrechtelijke verplichting is, waarvoor een implementatietermijn is bepaald, ligt de prioriteit bij de ontwikkeling van dat register. Inmiddels hebben de Tweede Kamerleden Ed Groot (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) een initiatiefwetsvoorstel tot instelling van een centraal aandeelhoudersregister bij de Tweede Kamer ingediend.

Verder in het nieuws

'Het werk is minder zwart-wit dan mensen soms denken'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...