Aanpassing fiscaal verschoningsrecht dit jaar in consultatie

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil het fiscale verschoningsrecht van notarissen en advocaten aanpassen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij heeft het voornemen de reikwijdte te richten op bepaalde juridische werkzaamheden. Verder is de staatssecretaris onder meer van plan de inkeerregeling af te schaffen en aandelen aan toonder aan te pakken.

Wiebes wijst erop dat de berichtgeving rondom de Panama Papers voor een groot publiek zichtbaar heeft gemaakt hoe internationaal opgezette structuren kunnen worden ingezet om vermogens en financiële stromen buiten het oog van de autoriteiten te houden. De Belastingdienst loopt al langer tegen internationale fiscale constructies aan die worden gebruikt om belasting te ontduiken of ontwijken. Het kabinet vindt dat belastingontduiking en belastingfraude moeten worden aangepakt en stelt diverse maatregelen voor.

Inperking fiscaal verschoningsrecht
De reikwijdte van het fiscale verschoningsrecht is naar de mening van de staatssecretaris zeer breed en voor notarissen en advocaten te ongericht. Hij wijst erop dat er ook internationaal kritische kanttekeningen bij het fiscale verschoningsrecht in Nederland zijn gezet. Nederland heeft daarom de aanbeveling gekregen om het fiscale verschoningsrecht te verduidelijken, in die zin dat de reikwijdte van de wettelijke bepaling wordt ingeperkt. De staatssecretaris is voornemens in 2017 een voorstel tot aanpassing van het fiscale verschoningsrecht in consultatie te brengen.  

Inkeerregeling
Het kabinet stelt verder afschaffing voor van de inkeerregeling. Staatssecretaris Wiebes is voornemens in 2017 een voorstel tot het vervallen van de inkeerregeling ter consultatie aan te bieden. 

Toonderaandelen
Het kabinet streeft ook na dat toonderaandelen die nu nog in tastbare vorm thuis kunnen worden bewaard, straks alleen nog in girale vorm kunnen bestaan en uitsluitend giraal kunnen worden geleverd. Het kabinet wil begin 2017 een concept wetsvoorstel via internet ter consultatie aanbieden en in de tweede helft van 2017 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...