Aanpassing verschoningsrecht niet nodig voor aanpak fraude

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van de aanpak van belastingontduiking, maar bestrijdt dat daarvoor een aanpassing van het verschoningsrecht nodig is. Dit schrijft de beroepsorganisatie aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Dit naar aanleiding van een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën over de aanpak van belastingontwijking.

In haar brief (pdf, 127 kB) laat de beroepsorganisatie weten dat het wettelijke verschoningsrecht van notarissen en advocaten van wezenlijk belang is voor onze rechtsstaat. ‘Iedereen moet vrijuit met deze beroepsbeoefenaren kunnen spreken, ter bescherming van zijn rechtspositie. Notarissen en advocaten hebben een vertrouwensfunctie, ter bescherming van hun cliënten.’

In gesprek
De KNB heeft geen bezwaar tegen verduidelijking van de reikwijdte van het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht is gebaseerd op een algemeen rechtsbeginsel dat voor alle rechtsgebieden geldt. ‘Het kan niet zo zijn dat voor het verschoningsrecht ten opzichte van de Belastingdienst afwijkende regels gaan gelden’, schrijft voorzitter Jef Oomen. Hij is bereid om met vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en Veiligheid & Justitie in gesprek te gaan over de wijze waarop de reikwijdte van het fiscale verschoningsrecht kan worden verduidelijkt.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...