Aanpassing verschoningsrecht niet nodig voor aanpak fraude

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van de aanpak van belastingontduiking, maar bestrijdt dat daarvoor een aanpassing van het verschoningsrecht nodig is. Dit schrijft de beroepsorganisatie aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Dit naar aanleiding van een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën over de aanpak van belastingontwijking.

In haar brief (pdf, 127 kB) laat de beroepsorganisatie weten dat het wettelijke verschoningsrecht van notarissen en advocaten van wezenlijk belang is voor onze rechtsstaat. ‘Iedereen moet vrijuit met deze beroepsbeoefenaren kunnen spreken, ter bescherming van zijn rechtspositie. Notarissen en advocaten hebben een vertrouwensfunctie, ter bescherming van hun cliënten.’

In gesprek
De KNB heeft geen bezwaar tegen verduidelijking van de reikwijdte van het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht is gebaseerd op een algemeen rechtsbeginsel dat voor alle rechtsgebieden geldt. ‘Het kan niet zo zijn dat voor het verschoningsrecht ten opzichte van de Belastingdienst afwijkende regels gaan gelden’, schrijft voorzitter Jef Oomen. Hij is bereid om met vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en Veiligheid & Justitie in gesprek te gaan over de wijze waarop de reikwijdte van het fiscale verschoningsrecht kan worden verduidelijkt.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...