Aanpassing verschoningsrecht niet nodig voor aanpak fraude

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van de aanpak van belastingontduiking, maar bestrijdt dat daarvoor een aanpassing van het verschoningsrecht nodig is. Dit schrijft de beroepsorganisatie aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Dit naar aanleiding van een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën over de aanpak van belastingontwijking.

In haar brief (pdf, 127 kB) laat de beroepsorganisatie weten dat het wettelijke verschoningsrecht van notarissen en advocaten van wezenlijk belang is voor onze rechtsstaat. ‘Iedereen moet vrijuit met deze beroepsbeoefenaren kunnen spreken, ter bescherming van zijn rechtspositie. Notarissen en advocaten hebben een vertrouwensfunctie, ter bescherming van hun cliënten.’

In gesprek
De KNB heeft geen bezwaar tegen verduidelijking van de reikwijdte van het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht is gebaseerd op een algemeen rechtsbeginsel dat voor alle rechtsgebieden geldt. ‘Het kan niet zo zijn dat voor het verschoningsrecht ten opzichte van de Belastingdienst afwijkende regels gaan gelden’, schrijft voorzitter Jef Oomen. Hij is bereid om met vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en Veiligheid & Justitie in gesprek te gaan over de wijze waarop de reikwijdte van het fiscale verschoningsrecht kan worden verduidelijkt.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...