Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl er juist ook veel lichtpuntjes zijn. Zo zijn er dit jaar meer notarissen benoemd dan vorig jaar en werkt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) hard aan een betere toegang tot het notariële recht.

Meer instroom
Het aantal studenten notarieel recht neemt de laatste jaren weer toe en ook de instroom in het notariaat vertoont een stijgende lijn. Dit jaar zijn er 110 nieuwe notarissen en toegevoegd notarissen bijgekomen, 26 meer dan vorig jaar. Dat is ook nodig, want door de vergrijzing zullen velen de komende jaren het notariaat verlaten. Des te belangrijker is de aandacht in het notariaat voor het werven en behouden van nieuwe mensen. De KNB is daar druk mee bezig binnen haar programma futurepro(o)f. Daarin is juist veel aandacht voor de andere eisen die maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe generatie notarissen stellen aan het vak.

Aantrekkelijke alternatieven
Ook voor de geschetste problemen met opvolging zijn inmiddels aantrekkelijke alternatieven voorhanden. Nieuwe kantoormodellen en samenwerkingsverbanden verrijken het notariaat en laten zien dat zij wel aantrekkelijk zijn voor jonge mensen om voor te werken. Digitale ontwikkelingen zoals de digitale oprichting van een bv kunnen tot een hogere arbeidsproductiviteit leiden en werkdruk verminderen.

Toegang tot het recht
Daarnaast kan de zorg voor een toegankelijk en sociaal notariaat rekenen op extra inzet van het notariaat en de KNB. Welke notaris je ook vraagt, ze zullen allemaal wel eens gratis een armlastige stichting hebben opgericht of mensen die het niet kunnen betalen tegen een gereduceerd tarief hebben geholpen bij de afwikkeling van een boedel. Met ons programma ‘Toegang tot het recht’ wil de KNB dit beter zichtbaar maken en er meer structuur in aanbrengen.

Lees hier het artikel in het FD

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...