Gewijzigd wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend

Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) hebben maandag een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (CAHR) ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een (beperkte) wijziging van het initiatiefwetsvoorstel CAHR dat begin 2017 bij de Kamer is ingediend door oud-Kamerleden Ed Groot (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP). Dit naar aanleiding van het advies hierover van de Raad van State.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is verheugd over het initiatiefwetsvoorstel. De beroepsorganisatie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gepleit voor instelling van een CAHR en voor onderbrenging van dit register bij de KNB. Het CAHR geeft zicht op wie schuil gaan achter vennootschappen en levert hierdoor een waardevolle bijdrage aan voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen en aan rechtszekerheid in het rechtsverkeer. Verder is de KNB blij met de rol die de notaris krijgt bij het CAHR. Dit komt de betrouwbaarheid en hiermee bruikbaarheid van het register ten goede. 

Hoofdlijnen
Het CAHR verzamelt en ontsluit centraal, digitaal (elektronisch) en gestructureerd informatie over aandelen, aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s. De Belastingdienst en andere, aangewezen publieke diensten krijgen inzage in het CAHR ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van controle, toezicht, handhaving en opsporing. Notarissen krijgen toegang tot het register vanwege de uitvoering van hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, waaronder hun poortwachtersrol en het bieden van rechtszekerheid in het rechtsverkeer. Ook nader te bepalen Wwft-instellingen krijgen inzage voor de uitvoering van hun Wwft-verplichtingen tot cliëntenonderzoek. Deze informatie is nu niet centraal, digitaal (elektronisch) en gestructureerd beschikbaar voor deze partijen. 

Bij de KNB
Het CAHR wordt ondergebracht bij de KNB en bevat – omwille van de betrouwbaarheid – uitsluitend informatie die (verplicht) door notarissen is ingeschreven en afkomstig is uit of betrekking heeft op notariële akten. Voor de inschrijving in het CAHR wordt aangesloten bij het bestaande proces van inschrijving van notariële akten in het door de KNB gehouden Centraal Digitaal Repertorium (CDR).

Toegevoegde waarde
Het CAHR heeft een belangrijke toegevoegde waarde ten opzichte van het UBO-register dat op grond van de zogenoemde vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijn moet worden ingesteld. Deze toegevoegde waarde blijkt ook uit de reactie van de indieners op het advies van de afdeling advisering van de Raad van State. Het UBO-register ontsluit ook aandeelhoudersinformatie, maar beperkt. Zicht op (alleen) de UBO is onvoldoende om financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen effectief aan te pakken.

Vervolg
Het initiatiefwetsvoorstel wordt naar verwachting binnenkort in behandeling genomen door de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Daarna volgt plenaire Kamerbehandeling.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...