UBO-register

Standpunt

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. De KNB is niet enthousiast over de komst van dit register omdat het fraudegevoelig is en omdat de handhaving beperkt effectief is. Ook de gedeeltelijke openbaarheid stuit op bezwaren. De KNB pleit voor het instellen van een centraal aandeelhoudersregister waarin betrouwbare authentieke gegevens van aandeelhouders worden opgenomen. Op grond van de richtlijnen zijn de lidstaten van de EU echter verplicht tot het instellen van een UBO-register.

Toelichting

De vierde anti-witwasrichtlijn moest uiterlijk op 26 juni 2017 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De Implementatiewet is op 25 juli 2018 in werking getreden, samen met het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn.

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren op 4 april 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten tot een rondetafelgesprek op 22 mei, voorafgaand aan de schriftelijke inbreng van de Kamerleden op 29 mei. De KNB was een van de deelnemers aan deze rondetafel.
Op 29 mei 2019 konden de Kamerleden hun inbreng op het wetsvoorstel schriftelijk indienen. De KNB heeft daartoe op 17 mei haar reactie (pdf, 97 KB) op het wetsvoorstel naar de Kamerleden gestuurd. Op de inbreng van de Kamer moeten de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat dan weer reageren.

Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om meer dan 25 procent van de aandelen of de stemrechten dan wel om feitelijke zeggenschap.

Nieuws over dit standpunt

Tweede Kamer akkoord met UBO-register

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wetsvoorstellen voor het UBO-register. Dat moet op 10 januari 2020 in werking treden. De tijdige inwerkingtreding van het UBO-register is afhankelijk van...

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...