UBO-register

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Op grond van Europese anti-witwasregelgeving moeten alle EU-lidstaten een (gedeeltelijk openbaar) UBO-register instellen. In dat register worden van vennootschappen en andere juridische entiteiten als stichtingen en verenigingen de 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO's) geregistreerd. Verenigingen van eigenaars vallen buiten deze verplichting.

In Nederland UBO-registratieplichtige juridische entiteiten moeten hun UBO's registreren in het UBO-register dat (als onderdeel van het Handelsregister) wordt gehouden door de Kamer van Koophandel (KvK).

Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om meer dan 25 procent van de aandelen of de stemrechten dan wel om feitelijke zeggenschap.

Nieuws over dit standpunt

Kamervragen over uitspraak UBO-register

Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat niet iedereen toegang mag krijgen tot informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Eelco Hei...

Notariaat Magazine over dit standpunt

5 Artikelen