Kaag: geen aanleiding voor uitstel deadline UBO-register

De minister van Financiën, Sigrid Kaag, ziet geen aanleiding om de deadline voor de verplichte UBO-registratie uit te stellen. Dat antwoordt zij op schriftelijke vragen van verschillende fracties. Volgens Kaag hebben ondernemers een ruime periode van 18 maanden gekregen voor registratie en vereist uitstel een wetswijziging. De deadline blijft daarom 27 maart 2022.

Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) had Kaag om uitstel gevraagd omdat vele ondernemers, kerken en goede doelen zich nog niet in het UBO-register hebben ingeschreven. De antwoorden van Kaag bevestigen dit: slechts 34 procent van het totale aantal juridische entiteiten dat de plicht heeft zich in het register in te schrijven heeft dit daadwerkelijk gedaan. Wel is er de afgelopen weken een flinke stijging van het aantal opgaven. Kaag zal de Tweede Kamer na de deadline informeren over de maatregelen die zij wil nemen. Juridische entiteiten die geen opgave hebben gedaan, zijn in overtreding. Handhaving zal zich vooral richten op entiteiten met een verhoogd witwasrisico.

Privacy
Eelco Heinen en Hawri Rahimi (beiden VVD) legden de nadruk op de zorgen over de privacy in het UBO-register. Kaag antwoordt hen dat zij de zorgen van ondernemers en andere UBO’s begrijpt. Zij benadrukt dat het publiek het register niet kan doorzoeken op persoonsgegevens. Daarnaast geeft zij aan dat de uitspraak van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie, dat afscherming van gegevens niet onnodig mag worden bemoeilijkt, niet bindend is. Bovendien volgt de Nederlandse implementatie van het register ‘in belangrijke mate’ de lijn van de Advocaat-Generaal.

Evaluatie
Kaag stelt in antwoorden op vragen van Inge van Dijk en Hilde Palland (beiden CDA) vast dat met verschillende maatregelen de impact op de privacy is beperkt. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk openbare gegevens af te schermen. Daarnaast moeten raadplegers van het UBO-register zich registreren en betalen. De impact op de privacy wordt bovendien 1 en 4 jaar na de vulling van het register geëvalueerd.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...