Kamervragen over rol notaris bij grondhandel

Volgens Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66) wordt bij de levering van grond vaak gebruik gemaakt van een volmacht. Hij wil daarom van de betrokken ministers weten of een verplichte voorlichting van de kopers door de notaris in dit soort zaken wenselijk is.

Dubieuze grondhandelaren knippen stukken grond op en verkopen deze met de belofte dat hier spoedig mag worden gebouwd. Vaak is dat niet het geval. Volgens RTL Nieuws zijn tienduizenden Nederlanders slachtoffer van deze dubieuze grondhandel. Voor Boulakjar was dat nieuws de aanleiding om Kamervragen te stellen over de rol van notarissen bij speculatieve grondtransacties.

Signalen
Uit de beantwoording van Kamervragen in 2021 bleek dat het kabinet zich destijds niet herkende in de signalen dat notarissen particulieren onvoldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Boulakjar wil van de ministers weten of dit nog steeds het geval is.

Zorgplicht
Notarissen die betrokken zijn bij speculatieve grondtransacties hebben een gebruikelijke  zorgplicht ten opzichte van de kopers van die percelen grond. Actieve wilscontrole, kritische beoordeling van de onderliggende transacties en alertheid op onverklaarbare prijsstijgingen zijn hierbij - naast het zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van de verkoophandelaar - van belang. Omdat in de praktijk bij levering van grond vaak gebruik wordt gemaakt van een volmacht, vraagt Boulakjar zich af of notarissen in dat geval voldoende mogelijkheden hebben om aan de zorgplicht te voldoen.

Tuchtrecht
In zijn vragen haalt Boulakjar een aantal tuchtzaken aan tegen notarissen die betrokken waren bij grondhandel. Volgens hem oordeelden de tuchtrechters in vergelijkbare zaken zeer verschillend. In dat licht vraagt de D66’er zich af of een aanscherping van de wet noodzakelijk is om meer uniformiteit in de beoordeling door tuchtrechters te bewerkstelligen.

Verder in het nieuws

Aantal gepasseerde akten blijft dalen

In mei passeerden notarissen minder akten dan in dezelfde maand vorig jaar: 142.000 tegenover ruim 160.000 in mei 2022. Daarmee blijft de daling van het aantal gepasseerde akten voortduren. Met name h...

Startersvrijstelling in 2022 minder gebruikt

Minder woningkopers hebben in 2022 gebruik gemaakt van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. In 2021 is 105.000 keer een beroep gedaan op deze vrijstelling, in 2022 daalde dit aantal n...