KNB en GCV reageren op concept Uitvoeringsbesluit WWFT 2018

De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid hebben op 31 januari dit jaar een concept besluit ter uitvoering van de vierde anti-witwasrichtlijn (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) ter consultatie aangeboden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerde Commissie Vennootschap (GCV) hebben op de tekst gereageerd.

De KNB wijst op (pdf, 131 kB) de toename van de administratieve lasten die voor de WWFT-instellingen uit het Uitvoeringsbesluit voortvloeien. Er kunnen op grond van de richtlijn geen instanties meer worden aangewezen waarvoor standaard vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden toegepast. Instellingen zullen steeds op basis van een risicoanalyse moeten beoordelen of er sprake is van een lager risico op witwassen of financieren van terrorisme. Verder wordt de Political Exposed Person-definitie (PEP) uitgebreid en zullen instellingen meer personen dan voorheen moeten identificeren als Ultimate Beneficial Owner (UBO).

UBO-definities
De reactie van de GCV (pdf, 189 kB) is beperkt tot de in het voorontwerp voorgestelde omschrijving van categorieën UBO’s. De GCV benadrukt dat uiteenlopende UBO-definities moeten worden voorkomen omwille van de duidelijkheid in de praktijk.

Termijn verstreken
De wetgever streeft naar zo spoedig mogelijke invoering van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit omdat de implementatietermijn al op 26 juni 2017 is verstreken. De Implementatiewet is nog aanhangig bij de Tweede Kamer. Minister Hoekstra van Financiën heeft op 31 januari zijn Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging aan de Tweede Kamer gezonden.

Eerste helft 2018
Het streven van de Minister van Financiën is het wetsvoorstel tot het op te richten UBO-register in de eerste helft van 2018 aan de Tweede Kamer aan te bieden. De implementatie van deze bepalingen zal hoofdzakelijk in de Handelsregisterwet 2007 plaatsvinden.

Verder in het nieuws

Model levenstestament vernieuwd

De commissie levenstestament van de KNB heeft het model levenstestament uitgebreid door daarin ervaringen en wensen uit de praktijk te verwerken. Het model NPV-levenstestament bevat dezelfde wijziging...

Notarissen passeren minder huwelijkse voorwaarden

Het aantal huwelijkse voorwaarden dat echtparen bij de notaris afsluiten, neemt af. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 30 procent minder huwelijkse voorwaarden gepasseerd dan dezelfde periode vorig ...

D66 stelt Kamervragen over burgerlijke stand

Waarom bestaat er binnen de burgerlijke stand een register voor zowel het huwelijk als echtscheidingen? En klopt het dat je alleen van de burgerlijke staat ‘gescheiden’ af kan komen door te hertrouwen...