1 op de 3 juridische entiteiten heeft UBO’s nog niet geregistreerd

Het aantal juridische entiteiten dat per 1 oktober haar ultimate beneficial owners (UBO’s) heeft geregistreerd nadert de 67,5 procent. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 entiteiten dat nog niet heeft gedaan, ondanks de deadline van 27 maart dit jaar. Dat blijkt uit een brief van de minister van Financiën, Sigrid Kaag, aan de Tweede Kamer.

Instellingen die ongebruikelijke transacties moeten melden, zoals notarissen, mogen geen nieuwe zakelijke relatie aangaan met cliënten waarvan de UBO-registratie ontbreekt. Vanwege de langere verwerkingstijden van de UBO-registratie is in april een tijdelijke regeling aangekondigd. Daardoor mogen er zaken worden gedaan met cliënten die kunnen aantonen dat ze opgave hebben gedaan voor de registratie als UBO. Deze regeling is verlengd tot 1 januari 2023.

Boetes
Juridische entiteiten die nog steeds niet hun UBO’s hebben geregistreerd, krijgen eerst een brief met daarin een termijn om alsnog opgave te doen. Wordt hier geen gevolg aan gegeven, dan kunnen bijvoorbeeld boetes worden opgelegd. Volgens de brief van Kaag zijn tot 1 oktober 4.393 entiteiten aangeschreven. Daarvan heeft ongeveer de helft alsnog opgave gedaan. Op de entiteiten die dat niet hebben gedaan, gaat het Bureau Economische Handhaving risicogericht handhaven.

Geen opgave
Uit een analyse van de groep die nog geen opgave heeft gedaan, blijkt dat de grootste groep bestaat uit bv’s, gevolgd door stichtingen, vennootschappen onder firma en verenigingen. Kijkend naar sectoren, dan is de grootste piek te zien bij (financiële) holdings. Uit de analyse blijkt verder dat er verschillende redenen zijn om UBO’s niet te registreren. Sommige entiteiten voelen weinig urgentie, anderen vinden de registratie te complex. Ook lijken zorgen over privacy en enkele procedures bij het Europese Hof van Justitie een rol te spelen. De minister gaat nu met diverse koepelorganisaties in gesprek om deze groepen aan te sporen zich alsnog te registreren.

UBO-register trusts
Vanaf 1 november is het ook verplicht voor trusts en soortgelijke juridische constructies om hun UBO’s te registreren. Hiervoor is het UBO-register trusts opgericht, dat zal functioneren naast het bestaande UBO-register. Tot 1 februari 2023 geldt een overgangsregeling.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...