Openbaar Ministerie: ‘Verschoningsrecht is een groot goed’

Het Openbaar Ministerie (OM) noemt het verschoningsrecht een groot goed waarvan de kern in stand moet blijven. Dit werd gezegd tijdens de hoorzitting over de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering op 10 februari. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) liet zich tijdens deze bijeenkomst in de Tweede Kamer door deskundigen informeren over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

In dit complexe proces wordt ook het verschoningsrecht onder de loep genomen. Het Openbaar Ministerie gaf aan dat het niet aan de kern van het verschoningsrecht wil ‘knabbelen’ maar het wel wil terugbrengen naar ‘hetgeen waarvoor het is bedoeld’. Bovendien moet het verschoningsrecht beter inzichtelijk worden en helder geregeld zijn. Daarvoor moet de bestaande jurisprudentie in de wet worden gecodificeerd.

Zorgen
Tijdens de hoorzitting uitten vertegenwoordigers uit de wetenschap, praktijk en organisaties hun zorgen over de wijze waarop de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt aangepakt. Er is van te voren niet nagedacht over een aantal fundamentele uitgangspunten, zoals de vraag waar men met de hervorming naar toe wil. Hoewel een aantal praktische aanpassingen van de wet op korte termijn kan worden doorgevoerd, zal voor de belangrijke vragen de tijd moeten worden genomen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een Staatscommissie of Regeringscommissaris worden aangesteld. Het is daarbij belangrijk dat het wetboek een afgewogen geheel blijft vormen met een duidelijke structuur waarin iedereen zijn weg kan vinden. Dat hoort bij de rechtsstaat zoals we die in Nederland hebben, aldus de deskundigen. De KNB hoopt dat de Kamerleden deze aanwijzingen ter harte zullen nemen.

Op 2 maart wordt de behandeling van de Contourennota voortgezet. De Commissie V&J wisselt dan met de minister van V&J van gedachten in een Algemeen Overleg.

 

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...