Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondhandel. Dat laat minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten in antwoord op vragen hierover van Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66).

Of de notaris aan zijn zorgplicht heeft voldaan en zorgvuldig heeft gehandeld bij een grondtransactie beoordeelt de tuchtrechter, aldus de minister. Die toetst in elke zaak of de notaris heeft voldaan aan 'zijn informatieplicht en zorgplicht die voortvloeit uit het notarisambt'. De 'omstandigheden van het geval' zijn echter iedere keer verschillend en zorgen ervoor dat de tuchtrechtelijke uitspraak per geval anders kan uitvallen. Een aanscherping van de wet om meer uniformiteit in de beoordeling door tuchtrechters te bewerkstelligen, is volgens De Jonge dan ook niet nodig.

Volmacht
Bij de levering van grond wordt vaak gebruik gemaakt van een volmacht. Dat de koper niet fysiek aanwezig is, ontslaat de notaris niet van zijn informatie- en zorgplicht. Zo moet hij de koper informeren over de risico’s van grondspeculatie en moet hij zich ervan vergewissen dat de koper de koop wil doorzetten ondanks het speculatieve karakter. De zorgplicht brengt met zich mee dat de notaris voornoemde schriftelijk vastlegt en dit ook bevestigt aan de koper. Daarnaast stuurt de notaris de koper een ontwerp van de akte van levering toe, zodat de koper de inhoud van de akte tijdig tot zich kan nemen. Volgens de minister kent deze handelwijze voldoende waarborgen om de notariële zorgplicht uit te voeren, ook in het geval van een volmacht.

Kamervragen
Boulakjar stelde in januari Kamervragen over de rol van notarissen bij speculatieve grondhandel. Daarbij knippen grondhandelaren stukken grond op en verkopen deze met de belofte dat hier spoedig kan worden gebouwd. Vaak is dat niet het geval. In de beantwoording van Kamervragen uit 2021 gaf het kabinet ook al aan niet van plan te zijn de rol van de notaris bij grondhandel te veranderen. 

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...