Tweede Kamer akkoord met UBO-register

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wetsvoorstellen voor het UBO-register. Dat moet op 10 januari 2020 in werking treden. De tijdige inwerkingtreding van het UBO-register is afhankelijk van de behandeling van de wetsvoorstellen in de Eerste Kamer.

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten uiterlijk op 10 januari 2020 een gedeeltelijk openbaar UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en verenigingen - maar niet van verenigingen van eigenaars - de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. Door een amendement van het Tweede Kamerlid Roald van der Linde (VVD) moeten ook kerkgenootschappen hun UBO’s gaan registreren in het register. De bouw van het register bij de Kamer van Koophandel (KvK) ligt op schema om vanaf 10 januari 2020 UBO-registraties te kunnen verwerken.

Privacy
Tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen (35179 en 35245) in de Tweede Kamer is uitvoerig gesproken over de privacy van UBO’s. Onlangs schreef minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer dat UBO’s op termijn inzicht krijgen in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook worden raadplegers van het UBO-register op termijn geïdentificeerd. Door een amendement van de Tweede Kamerleden Van der Linde (VVD), Eppo Bruins (CU) en Erik Ronnes (CDA) zijn deze maatregelen naar voren gehaald. Verder heeft de Tweede Kamer de regering in een motie van Ronnes en Bruins verzocht na één jaar en na vier jaar na de vulling van het UBO-register een evaluatie van de impact op de privacy van UBO’s uit te voeren.

CAHR
Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) vroeg tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen in de Tweede Kamer aandacht voor zijn initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Hij wees op de verschillen met het UBO-register en pleitte voor parallelle invoering van het CAHR. Minister Hoekstra gaf te kennen open te staan voor hervatting van de dialoog over het CAHR. Hij bood Nijboer en mede-initiatiefnemer Mahir Alkaya (SP) aan om met ambtenaren van zijn ministerie van gedachten te wisselen over de zaken die volgens zijn ministerie al zijn ondervangen met de wetsvoorstellen voor het UBO-register en over de zaken die van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn.

Beursvennootschappen
In antwoord op vragen van VNO-NCW en MKB-Nederland heeft Hoekstra duidelijkheid gegeven over de UBO-registratie bij beursgenoteerde vennootschappen. Beursvennootschappen zijn volgens de wetsvoorstellen uitgesloten van de registratieplicht in het UBO-register. Ook partijen die direct of indirect 100 procent dochtermaatschappij zijn van een beursgenoteerde vennootschap zijn uitgesloten van de registratieplicht.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...