Tweede Kamer akkoord met UBO-register

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wetsvoorstellen voor het UBO-register. Dat moet op 10 januari 2020 in werking treden. De tijdige inwerkingtreding van het UBO-register is afhankelijk van de behandeling van de wetsvoorstellen in de Eerste Kamer.

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten uiterlijk op 10 januari 2020 een gedeeltelijk openbaar UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en verenigingen - maar niet van verenigingen van eigenaars - de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. Door een amendement van het Tweede Kamerlid Roald van der Linde (VVD) moeten ook kerkgenootschappen hun UBO’s gaan registreren in het register. De bouw van het register bij de Kamer van Koophandel (KvK) ligt op schema om vanaf 10 januari 2020 UBO-registraties te kunnen verwerken.

Privacy
Tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen (35179 en 35245) in de Tweede Kamer is uitvoerig gesproken over de privacy van UBO’s. Onlangs schreef minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer dat UBO’s op termijn inzicht krijgen in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook worden raadplegers van het UBO-register op termijn geïdentificeerd. Door een amendement van de Tweede Kamerleden Van der Linde (VVD), Eppo Bruins (CU) en Erik Ronnes (CDA) zijn deze maatregelen naar voren gehaald. Verder heeft de Tweede Kamer de regering in een motie van Ronnes en Bruins verzocht na één jaar en na vier jaar na de vulling van het UBO-register een evaluatie van de impact op de privacy van UBO’s uit te voeren.

CAHR
Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) vroeg tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen in de Tweede Kamer aandacht voor zijn initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Hij wees op de verschillen met het UBO-register en pleitte voor parallelle invoering van het CAHR. Minister Hoekstra gaf te kennen open te staan voor hervatting van de dialoog over het CAHR. Hij bood Nijboer en mede-initiatiefnemer Mahir Alkaya (SP) aan om met ambtenaren van zijn ministerie van gedachten te wisselen over de zaken die volgens zijn ministerie al zijn ondervangen met de wetsvoorstellen voor het UBO-register en over de zaken die van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn.

Beursvennootschappen
In antwoord op vragen van VNO-NCW en MKB-Nederland heeft Hoekstra duidelijkheid gegeven over de UBO-registratie bij beursgenoteerde vennootschappen. Beursvennootschappen zijn volgens de wetsvoorstellen uitgesloten van de registratieplicht in het UBO-register. Ook partijen die direct of indirect 100 procent dochtermaatschappij zijn van een beursgenoteerde vennootschap zijn uitgesloten van de registratieplicht.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...