Vragen KNB over ramingen KvK overgenomen

Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling Economische Zaken (EZ) is door de vaste commissie van Economische Zaken gevraagd of bij de ramingen voor de Kamer van Koophandel al rekening is gehouden met het instellen van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR).

Ook is er een vraag gesteld wat de kosten van het CAHR zijn bij de Kamer van Koophandel. Dit blijkt uit het verslag van de vaste commissie van Economische Zaken.  De KNB heeft eerder deze week een inbreng geleverd die ten grondslag lag aan de vragen die nu zijn geformuleerd door de Tweede Kamer. Het ministerie zal half oktober reageren op de ingediende vragen. De KNB wilde met de vragen opnieuw aandacht vragen voor een zo efficiënt mogelijk georganiseerd CAHR.

Verder in het nieuws

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum...

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...