Vragen KNB over ramingen KvK overgenomen

Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling Economische Zaken (EZ) is door de vaste commissie van Economische Zaken gevraagd of bij de ramingen voor de Kamer van Koophandel al rekening is gehouden met het instellen van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR).

Ook is er een vraag gesteld wat de kosten van het CAHR zijn bij de Kamer van Koophandel. Dit blijkt uit het verslag van de vaste commissie van Economische Zaken.  De KNB heeft eerder deze week een inbreng geleverd die ten grondslag lag aan de vragen die nu zijn geformuleerd door de Tweede Kamer. Het ministerie zal half oktober reageren op de ingediende vragen. De KNB wilde met de vragen opnieuw aandacht vragen voor een zo efficiënt mogelijk georganiseerd CAHR.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...