Europese Commissie presenteert pakket tegen witwassen en terrorismefinanciering

Dinsdag heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd om de Europese aanpak van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Er wordt onder meer voorgesteld een Europese autoriteit voor anti-witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering in te stellen.

Deze autoriteit moet onder meer toezicht gaan houden op de naleving van de Europese regels over anti-witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering door bepaalde financiële instellingen. Notarissen en andere beroepsgroepen blijven voor deze naleving onder toezicht staan van hun huidige nationale toezichthouders.

Verordening en zesde richtlijn
Verder bevat het gepresenteerde pakket een verordening die regels bevat over anti-witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering. Deze verordening beoogt verdere Europese harmonisatie van deze regels en bevat rechtstreeks werkende regels over onder meer cliëntenonderzoek en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Ook wordt een zesde anti-witwasrichtlijn ingevoerd die de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moet vervangen.

Vervolg
Het pakket wordt de komende tijd besproken door het Europees Parlement en de Raad. De Europese Commissie hoopt dat het Europese wetgevingsproces snel verloopt. De nieuwe autoriteit zou in 2024 van start moeten gaan.

Verder in het nieuws

Platform digitaal oprichten bv klaar (video)

Het platform om in de toekomst digitaal een bv op te richten is vorige week opgeleverd. Dit betekent dat het systeem waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, spreken en de oprichting...

Fraudezaak Pels Rijcken omvangrijker dan gedacht

De fraudezaak bij Pels Rijcken blijkt omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. 18 jaar lang heeft de betrokken notaris geld overgeboekt naar privérekeningen op naam van stichtingen die door ...