Kabinet met KNB in gesprek over rol aanpak ondermijning

Het kabinet heeft waardering voor de ambitie van de KNB als het gaat om het bestrijden van ondermijning. Dit liet minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten in een reactie op de oproep van de VVD om samen met notarissen georganiseerde misdaad te bestrijden. Grapperhaus zegt in gesprek te zijn met de KNB over de invulling van die rol. Hij wil verkennen welke mogelijkheden op korte of langere termijn tot verbetering kunnen leiden en wat daarvoor noodzakelijk is.

De KNB riep begin november het kabinet in een brief op het notariaat te betrekken bij de aanpak van ondermijning. Notarissen fungeren als poortwachters om fraude en witwassen te voorkomen. Met enkele aanvullende instrumenten kunnen zij die rol nog beter vervullen. VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden riep het kabinet op te reageren op de voorstellen van het notariaat. ‘We moeten geen kansen laten liggen om samen met notarissen georganiseerde misdaad te bestrijden,’ schreef hij. De minister laat nu weten erop te vertrouwen dat de dialoog met de KNB een effectieve aanpak van fraude en witwassen en de invulling van de poortwachtersrol verder ondersteunt. Ook draagt de dialoog volgens hem bij aan het intensiveren van de samenwerking met de KNB bij de aanpak van ondermijning.

Informatiedeling belangrijk
Woensdag was ook het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het onderwerp. D66 wil ondermijning aanpakken door samenwerking met private partijen. Wel vraagt de politieke partij of iemand de regie hierin kan pakken, zodat er niet allemaal verschillende rapportages over het onderwerp ontstaan. Ook het CDA vindt informatiedeling tussen betrokken organisaties essentieel. De SP vraagt zich af of faciliteerders wel voldoende worden aangepakt. Een van de redenen van ondermijning is volgens de partij het belastingklimaat in Nederland. ‘Als we de fiscale constructies aanpakken, wordt de ondermijning ook aangepakt’, aldus de SP.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...