KNB neemt probleem financieel misbruik serieus

Notarissen kunnen, hoewel niet wettelijk verplicht, werken met een meldcode. Dat dit al gebeurt, blijkt uit het stappenplan dat door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is ontwikkeld. Dit antwoordt staatssecretaris Teeven op eerdere Kamervragen over het melden van uitbuiting of financieel misbruik door een notaris. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van de EO-uitzending De Vijfde Dag over een 22-jarige jongen die trouwt met zijn 79-jarige dementerende oudtante.

Teeven vindt het belangrijk dat notarissen conform hun beroepscode en wettelijke verplichtingen hun beroep uitoefenen. Volgens de minister neemt de notariële beroepsgroep het probleem van financieel misbruik van ouderen zeer serieus. Zo heeft de KNB zelf contact gezocht met zijn ministerie van Veiligheid en Justitie om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Ook heeft de KNB een stappenplan ontwikkeld voor notarissen over wat zij kunnen doen bij constatering of vermoeden van financieel misbruik. Door dit stappenplan, gebaseerd op de Wet meldcode, controleert een notaris de wilsbekwaamheid van zijn cliënt. Dit past goed in de notariële taakopvatting. Deze actieve houding is dus nu al geworteld in de beroepsethiek van de notaris, aldus de staatssecretaris. Daarnaast neemt het notariaat deel aan de pilots in een zevental gemeenten in het kader van het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Daarin werken verschillende partijen, waaronder de notarissen, met elkaar samen om financieel misbruik aan te pakken. Volgens de staatssecretaris moet uit de resultaten van deze pilots, die eind 2014 worden afgerond, nog duidelijk worden of er verdere stimulansen of maatregelen nodig zijn.

EO-uitzending De Vijfde Dag
In De Vijfde Dag kwam de situatie aan de orde van een notaris die alle zorgvuldigheidseisen rondom wilsbekwaamheid negeerde en in één dagdeel een testament passeerde waarin een dame op hoge leeftijd haar achterneefje tot enig erfgenaam benoemde. Naar aanleiding daarvan werd de vraag gesteld of de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling niet ook van toepassing zou moeten zijn op het notariaat. Diverse Kamerleden stelden hierover vervolgens vragen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...