KNB start consultatie over fraudepreventie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is een consultatie gestart over de maatschappelijke rol van notarissen bij fraudepreventie. In de notitie De maatschappelijke positie van de notaris in het rechtsverkeer – Focus op fraudepreventie – Juni 2017 (pdf, 161 kB) zet de beroepsorganisatie uiteen hoe zij die rol ziet, wat de maatschappij hierbij van notarissen mag verwachten en welke rol de KNB hierbij voor zichzelf ziet weggelegd. De KNB is benieuwd hoe hier tegenaan wordt gekeken en vraagt daarom om reacties van leden en stakeholders.

Het notariaat vervult een maatschappelijke functie. Het voert wettelijke taken uit, gericht op rechtszekerheid en hieruit voortvloeiende (economische) rechtsbescherming. In Notaris 2.0 , de strategische agenda 2015-2020 (pdf, 307 kB) van de KNB, ligt de focus onder meer op herpositionering en zichtbaarder maken van de maatschappelijke rol en waarde van het notariaat, bijvoorbeeld waar het gaat om het voorkomen van fraude. De KNB vindt dat de notaris een rol – veelal aangeduid als poortwachtersrol – kan en moet spelen bij de voorkoming van fraude, waarmee hij invulling geeft aan zijn maatschappelijke rol en relevantie.

Consultatie
De consultatie richt zich op de leden van de KNB en op geïnteresseerden en belanghebbenden buiten de notariële beroepsgroep. De KNB heeft onder meer het Expertisecentrum Handhaving & Intelligence van de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, het Bureau Financieel Toezicht, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Financial Intelligence Unit-Nederland en VNO-NCW/MKB-Nederland uitgenodigd om te reageren op de notitie.

Reageren
De KNB nodigt u graag uit om te reageren op het consultatiestuk. U kunt uw reactie tot 1 september aanstaande mailen naar consultatie@knb.nl. De KNB zal de ontvangen reacties betrekken bij het opstellen van een definitieve notitie. 

Verder in het nieuws

KNB-jaarcongres in Kromhouthal in Amsterdam

De locatie van het KNB-jaarcongres op vrijdag 6 oktober is gewijzigd. Het congres zal nu plaatsvinden in de Kromhouthal in Amsterdam. Dit omdat de verbouwing van de eerdere locatie (Park Inn by Radiss...

Steeds meer medewerkers in het notariaat

Het aantal medewerkers in het notariaat neemt flink toe, terwijl het aantal notarissen en kandidaat-notarissen gelijk blijft. Dit blijkt uit de nieuwste factsheets van de Koninklijke Notariële Beroeps...

KNB spreekt met nieuwe Tweede Kamerleden

Inkomend voorzitter Nick van Buitenen heeft woensdag kennisgemaakt met twee nieuwe woordvoerders Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer: Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Henk Krol (50PLUS). Tij...