KNB wijst Tweede Kamer op betrokkenheid bij dementiezorg

Goede én tijdige voorlichting aan mantelzorgers en mensen met beginnende dementie is essentieel. Alleen bij wilsbekwaamheid is het nog mogelijk wensen op het gebied van financiën, medische en/of persoonlijke zaken kenbaar te maken. Het is dan ook belangrijk om hier op tijd over na te denken. Dit schrijft (pdf) de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de Tweede Kamer. Op 6 juli vergadert de Commissie Volksgezondheid Welzijn en Sport over het onderwerp dementiezorg.

Het notariaat is een samenwerking aangegaan met Alzheimer Nederland. Verder heeft de KNB eerder twee stappenplannen ontwikkeld die de notaris dagelijks kan gebruiken: een die de notaris handvatten biedt bij een vermoeden van financieel misbruik (niet-pluis gevoel) en een stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid, waarmee een notaris kan vaststellen of een cliënt in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen en de gevolgen hiervan te overzien. Daarnaast is het notariaat al vanaf 2012 betrokken bij het project van Volksgezondheid Welzijn en Sport dat onder andere gaat over de financiële bescherming van ouderen.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...