Nieuw webdossier helpt vastgoedcriminaliteit tegen te gaan

Vastgoed speelt een belangrijke faciliterende rol bij ondermijnende criminaliteit. Om crimineel gebruik van vastgoed tegen te gaan, kunnen publieke partijen zoals het notariaat én private partijen maatregelen treffen. Het nieuwe webdossier vastgoedcriminaliteit van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) schetst wat deze partijen kunnen doen om criminele inmenging te voorkomen, te herkennen en aan te pakken.

Een opslagbox vol illegaal vuurwerk, een grote voorraad wapens in een woning of een opslag van gestolen goederen in een bedrijfspand. Vastgoed vormt een belangrijke schakel in het bedrijfsproces van criminelen. Het kopen en (door)verkopen van vastgoed gaat daarnaast vaak gepaard met witwaspraktijken.

Verschillende partijen belicht
Vastgoedcriminaliteit raakt veel verschillende partijen. In het webdossier lezen zowel beheerders, bemiddelaars, gemeenten, institutionele beleggers, notarissen, particuliere pandeigenaren als woningcorporaties op welke specifieke manier zij met vastgoedcriminaliteit te maken kunnen krijgen, welke rol ze hebben in het tegengaan ervan en welke maatregelen ze kunnen treffen. Daarnaast lezen zij er wat ze gezamenlijk kunnen doen om crimineel gebruik van vastgoed tegen te gaan.

Screeningsmogelijkheden
Een van de belangrijkste maatregelen om crimineel gebruik van vastgoed te voorkomen, is het vooraf screenen van potentiële nieuwe huurders. In het webdossier vastgoedcriminaliteit is hier daarom veel aandacht voor. Zowel de screeningsmogelijkheden bij de verhuur van woonruimte als bij de verhuur van bedrijfs- en winkelruimte komen aan bod. In het webdossier staan ook verschillende tips voor het opstellen van huurcontracten.

Informatie landelijk ontsloten
Daarnaast bestaan er al veel voorlichtings- en bewustwordingsinitiatieven rondom crimineel gebruik van vastgoed op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Deze initiatieven waren echter nog niet bij alle partijen bekend. Het webdossier vastgoedcriminaliteit ontsluit deze initiatieven op landelijk niveau, zodat de informatie toegankelijk is voor zowel private als publieke partijen. Ook bevat het webdossier meer achtergrondinformatie, zoals onderzoeksrapporten, webinars en podcasts.

Samenwerking
Dit webdossier is in samenwerking met VBO, Aedes, VastgoedBelang, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), NVM, VastgoedPro, Vastgoedmanagement Nederland (VGM-NL), de politie, Motus, de VNG, de gemeente Amsterdam en het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. Het CCV zorgt er samen met deze partijen voor dat het webdossier actueel is en blijft en van toegevoegde waarde is voor iedereen die vastgoedcriminaliteit wil herkennen, voorkomen en aan wil pakken.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...