Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dementie.

Notarissen zien in hun dagelijkse praktijk waar dementerenden en hun partners mee te maken krijgen. Zij bieden cliënten advies over de mogelijkheden om ook in deze fase de regie over hun leven te behouden. Het notariaat levert graag haar bijdrage via het Deltaplan Dementie om de problemen rondom dementie onder de aandacht te brengen en zo mogelijk mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken op dit gebied.

Voorlichting
Daarnaast blijft de KNB voorlichting bieden aan mensen met beginnende dementie, hun naasten en zorgverleners via dementie.nl van Alzheimer Nederland en regionaal bij Alzheimer- en Mantelzorgcafés en bijeenkomsten van seniorenorganisaties.

Logo Deltaplan Dementie

Verder in het nieuws

Bemanners Notaristelefoon spreken begrijpelijke taal

Consumenten die naar de Notaristelefoon bellen, zijn tevreden over hoe ze te woord worden gestaan. Zo’n 90 procent vindt dat er in begrijpelijke taal wordt gesproken. 80 procent vindt de uitleg bruikb...

Aanpassing 5 procent-regeling bij nieuwbouw

De dinsdag aangenomen wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft ook gevolgen voor notarissen. De regeling waarbij consumenten 5 procent van de aanneemsom achterhouden bij de notaris, wordt op 1 janu...

Minder notarissen willen eenmanskantoor overnemen

Bij de Commissie van deskundigen notariaat (Cvdn) zijn in 2018 minder ondernemingsplannen van toekomstig notarissen ingediend dan een jaar eerder. In 2018 kreeg zij 53 plannen te beoordelen, een jaar ...