Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dementie.

Notarissen zien in hun dagelijkse praktijk waar dementerenden en hun partners mee te maken krijgen. Zij bieden cliënten advies over de mogelijkheden om ook in deze fase de regie over hun leven te behouden. Het notariaat levert graag haar bijdrage via het Deltaplan Dementie om de problemen rondom dementie onder de aandacht te brengen en zo mogelijk mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken op dit gebied.

Voorlichting
Daarnaast blijft de KNB voorlichting bieden aan mensen met beginnende dementie, hun naasten en zorgverleners via dementie.nl van Alzheimer Nederland en regionaal bij Alzheimer- en Mantelzorgcafés en bijeenkomsten van seniorenorganisaties.

Logo Deltaplan Dementie

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...