Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dementie.

Notarissen zien in hun dagelijkse praktijk waar dementerenden en hun partners mee te maken krijgen. Zij bieden cliënten advies over de mogelijkheden om ook in deze fase de regie over hun leven te behouden. Het notariaat levert graag haar bijdrage via het Deltaplan Dementie om de problemen rondom dementie onder de aandacht te brengen en zo mogelijk mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken op dit gebied.

Voorlichting
Daarnaast blijft de KNB voorlichting bieden aan mensen met beginnende dementie, hun naasten en zorgverleners via dementie.nl van Alzheimer Nederland en regionaal bij Alzheimer- en Mantelzorgcafés en bijeenkomsten van seniorenorganisaties.

Logo Deltaplan Dementie

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...