Notarissen en artsen in gesprek over hun rol bij wilsverklaringen

Notarissen moeten cliënten wijzen op de noodzaak wilsverklaringen ook te bespreken met de behandelend arts. Dit was een van de thema’s van de afgelopen acht bijeenkomsten over de rol van de arts en notaris bij de totstandkoming van wilsverklaringen. De laatste was woensdagavond in Bergen op Zoom. Artsen zien ook het belang van het goed vastleggen van zaken.

De bijeenkomsten werden georganiseerd door Artsenfederatie KNMG en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Bij elke ontmoeting waren zo’n 100 artsen en 40 tot 60 notarissen aanwezig. Met de bijeenkomsten willen de beroepsorganisaties komen tot een effectieve wilsverklaring en een goed proces daarnaartoe. Het uitgangspunt daarbij is dat de wensen van de cliënt of patiënt centraal staan. Daarin hebben zowel artsen als notarissen een rol.

Doorverwijzen
Notarissen krijgen steeds vaker de vraag van hun cliënten om naast de zakelijke belangen ook de medische wensen vast te leggen in het levenstestament. Het feit dat notarissen zich bezighouden met medische zaken ligt gevoelig bij veel artsen. Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte geweest voor dialoog over ieders rol bij wilsverklaringen en de totstandkoming daarvan.

Toetsing wilsbekwaamheid
Een ander onderwerp was dat de notaris bij twijfel over wilsbekwaamheid de cliënt laat toetsen bij een onafhankelijk en indicerend arts. Veel artsen begrepen niet hoe de notaris tot een oordeel over de wilsbekwaamheid komt als niet-medicus. KNMG heeft inmiddels aangegeven dat alle artsen een verklaring over de wilsbekwaamheid van een persoon mogen afgeven, dus niet alleen indicerende artsen. De enige restrictie is dat een arts niet mag verklaren over zijn eigen patiënten vanwege het risico op bevooroordeling of mogelijk belangenconflict en dat hij ter zake van de aandoening of ziekte van de cliënt kundig moet zijn. Gaat het om ouderen, dan kunnen notarissen voor een verklaring over de wilsbekwaamheid ook terecht bij de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde  (Verenso).

Euthanasieverklaring
De praktijk rondom euthanasie bij dementie en de rol van de euthanasieverklaring in de notariële akte is de afgelopen weken ook veel aan de orde gekomen. Waar zitten de dilemma’s en gevoeligheden voor artsen? Daarnaast blijken ook notarissen het lastig te vinden hoe hiermee om te gaan in het levenstestament. Kennis en begrip voor elkaars vak, rol en afwegingen hierbinnen werden als waardevol ervaren. Het verhaal van een vertegenwoordiger van de patiëntenfederatie maakte voor beide beroepsgroepen duidelijk voor wie je het doet: de cliënt staat centraal.

Bijeenkomst artsen en notarissen 20181031Bijeenkomst artsen en notarissen in Bergen op Zoom

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...