Tweede Kamer tegen uitstel centraal aandeelhoudersregister

De verdere ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) moet niet worden uitgesteld tot na invoering van het UBO-register. Dit stelden diverse partijen donderdag tijdens een algemeen overleg over fraude in de Tweede Kamer. De Kamer ging hierover in gesprek met de staatssecretaris en de minister van Veiligheid en Justitie. Voorafgaand aan dit overleg heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in een brief de Kamer gewezen op het belang van het CAHR en het versterken van de poortwachtersrol van de notaris.

Jeroen Recourt van de PvdA vertelde dat hij het CAHR nog steeds heel graag wil en dat notarissen daar uitstekende ideeën over hebben. Zo nodig denkt hij richting initiatiefwetgeving om het CAHR te realiseren. Judith Swinkels van D66 vroeg waarom het UBO-register wel wordt ontwikkeld en het CAHR voorlopig niet. Het CAHR ligt immers praktisch klaar bij het notariaat en kan mogelijk dienen als basis voor het UBO-register. Verder registreert het CAHR alle aandeelhouders terwijl het UBO-register alleen aandeelhouders van meer dan 25 procent registreert. Minister Ard van der Steur gaf aan dat het CAHR niet is afgesteld, maar is uitgesteld. Het UBO-register moet op 26 juni 2017 gereed zijn. Daarom wordt hieraan voorrang gegeven. Na invoering hiervan wordt gekeken op welke punten het CAHR een meerwaarde heeft ten opzichte van het UBO-register. Het UBO-register gaat volgens de minister op een aantal punten verder dan het CAHR.

Denkproces
In de tweede termijn van het overleg merkte Sharon Gesthuizen van de SP op dat fraudeaanpak niet kan worden uitgesteld. Het oppakken van het CAHR na 26 juni 2017 vindt zij te laat. Ook Jeroen Recourt liet weten het onvoldoende te vinden als het CAHR pas dan wordt opgepakt. Nu al is duidelijk waar verschillen zitten en dat beide registers elkaar aanvullen en mogelijk in elkaar kunnen worden geschoven. Volgens Judith Swinkels moet met gezwinde spoed worden doorgegaan met de ontwikkeling van het CAHR. Van der Steur gaf aan dat met het denkproces over het CAHR niet zal worden gewacht tot na 26 juni 2017, zodat daarna meteen met het CAHR aan de slag kan worden gegaan.

RADAR-systeem
Tweede Kamerlid Foort van Oosten van de VVD ging in op de poortwachtersrol van de notaris bij de voorkoming van fraude met rechtspersonen. Hij vroeg of ook het notariaat toegang zou kunnen krijgen tot het RADAR-systeem van de Dienst Justis. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff gaf aan terughoudend te zijn bij het delen van RADAR-informatie met private partijen. Van Oosten stelde hierop dat notarissen voor de helft ambtenaar zijn en dat van notarissen ook veel wordt verwacht bij de voorkoming van fraude. Dijkhoff zegde toe hiernaar te zullen kijken. De KNB gaat binnenkort in gesprek met de Dienst Justis over inzage in of toetsing aan de RADAR-gegevens door het notariaat.

Verder in het nieuws

'Het werk is minder zwart-wit dan mensen soms denken'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...