Tweede Kamer wil inzage levenstestamentenregister door kantonrechters

Kantonrechters moeten kunnen nagaan of er een levenstestament is voordat zij bewind uitspreken. De Tweede Kamer stemde donderdagavond in met een motie van Brigitte van der Burg (VVD) hierover. Die diende zij woensdag in tijdens het Algemeen Overleg Ouderenmishandeling.

Van der Burg riep staatssecretaris Martin van Rijn woensdag op in gesprek te gaan met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Raad voor de rechtspraak zodat kantonrechters toegang krijgen tot het Centraal levenstestamentenregister (CLTR). Op die manier kunnen vastgelegde wensen in een levenstestament beter worden gerespecteerd.

Werkbelasting
Eerder was de Notariële Beroepsorganisatie al in gesprek met de kantonrechters hierover. Hun expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap (CBM) gaf aan het belang van het levenstestament te onderkennen, maar een wettelijke grondslag voor raadpleging van het CLTR te missen en daarnaast die standaard controle als een te grote werkbelasting voor de kantonrechters te zien. De KNB vind het wel belangrijk dat kantonrechters in het register kunnen kijken. Zo wordt voorkomen dat onnodig bewind wordt uitgesproken als er een goed werkend levenstestament is, ook als de verzoeker niet weet of verzwijgt dat er een levenstestament is. Mocht het toch noodzakelijk zijn om een bewindvoerder te benoemen, dan kan de kantonrechter door raadpleging van het levenstestament kennisnemen van de voorkeur van de rechthebbende voor de benoeming van een bepaalde persoon.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...