Van der Steur licht Kamer in over voortgang levenstestament

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie is verheugd dat alle betrokken partijen samenwerken om van het levenstestament een succes te maken. Dit zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief gaat Van der Steur verder in op knelpunten bij de uitvoering van het levenstestament en de oplossingen die hiervoor zijn gevonden.

Een van de knelpunten had betrekking op banken die een volmacht in een levenstestament niet accepteerden op het moment dat de volmachtgever wilsonbekwaam was. In zijn brief verwijst Van der Steur naar het nieuwe model levenstestament van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat inmiddels wel door banken wordt geaccepteerd. De minister geeft ook aan dat de KNB op dit moment samen met de rechtspraak onderzoekt of kantonrechters inzage kunnen krijgen in het CLTR. Omdat kantonrechters steeds meer rekening houden met de inhoud van het levenstestament moeten zij ook bekend zijn met de inhoud hiervan.

KNB
Van der Steur vertelt de Kamer verder over de manier waarop de KNB de kwaliteit van de uitvoering van het levenstestament bevordert en optimaliseert. Zo refereert hij aan de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal en het opzetten van voorlichtingscampagnes. De KNB startte in maart een campagne rondom de mogelijkheden van het levenstestament. De minister blikt in dit verband terug op de in maart door de KNB georganiseerde expertmeeting. Daar bleek er behoefte te zijn aan ondersteunend materiaal voor bij het levenstestament betrokken partijen, zoals een afzonderlijke handleiding voor de gevolmachtigde, voor de toezichthouder en voor medewerkers in de zorg. De KNB gaat aan de slag met de ontwikkeling van dat materiaal.

Cursussen
Daarnaast biedt de beroepsorganisatie speciale cursussen aan het notariaat aan ter bevordering van de kwaliteit van levenstestamenten. ‘Ook wordt een e-learning module ontwikkeld, waardoor een ieder in het notariaat laagdrempelige toegang tot deze informatie verkrijgt’, aldus de minister in zijn brief aan de Kamer. In het najaar organiseert de KNB een webinar over het levenstestament, zoals het eerder deed over de Europese Erfrechtverordening.Tot slot wil de beroepsorganisatie jaarlijks een expertmeeting houden over het levenstestament, zodat geregeld overleg plaats kan vinden tussen de bij het levenstestament betrokken partijen. Op die manier kunnen eventuele nieuwe knelpunten tijdig worden gesignaleerd en opgelost en kunnen nieuwe ontwikkelingen worden verwerkt in het model levenstestament.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...