Veel te doen om financiële uitbuiting te voorkomen

De gezamenlijke aanpak van financieel misbruik van ouderen zorgt ervoor dat professionals uit diverse disciplines elkaar kennen en gezamenlijk optrekken. Maar er is nog veel werk te doen. Dat is de belangrijkste conclusie van het politiek café over de aanpak van financiële bescherming van ouderen, dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op 8 maart organiseerde.

Na een partijpolitieke visie op het probleem door Joke de Kock (PvdA) ging zij samen met de aanwezigen in discussie over diverse aspecten van het voorkomen en aanpakken van financieel misbruik onder ouderen en kwetsbaren. De politie bracht naar voren dat veel wijkagenten onvoldoende zijn geschoold om financieel misbruik te herkennen. Ook bleek dat er regionale verschillen zijn bij Veilig Thuis. Niet altijd wordt er even adequaat omgegaan met een melding van financieel misbruik van ouderen.

Extra politieke steun
De ouderenbonden ervaren dat de politiek enorm heeft gekort op de vrijwilligers die ouderen op financieel gebied ondersteuning bieden. Terwijl zij een belangrijke voorlichtende en signalerende taak hebben als het gaat om financieel misbruik of het niet meer op orde hebben van de eigen administratie. Het levenstestament is steeds bekender en een populair middel om de financiële zaken op een goede manier door te laten lopen, ook als je dit zelf niet meer kunt. Toezicht op de vertrouwenspersoon is een belangrijk aspect zowel voor duidelijkheid binnen de familie als financiële verantwoording. Seniorencoaches van bijvoorbeeld ABN AMRO komen bij mensen thuis. Maatschappelijk werkers en huisartsen signaleren ook veel. Alle partijen waren het eens over de aanpak van het probleem: praktische oplossingen vanuit verschillende disciplines en samen optrekken is de sleutel tot een nog beter resultaat. Van de politiek wordt naast extra begroting voor voorlichting naar ouderen en de aanpak van de daders ook steun verwacht.

Verschillende partijen
Aan de discussie namen verschillende ouderenorganisaties deel, zoals de Ouderen Ombudsman, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), ANBO en KBO-PCOB. Daarnaast waren notarissen, politie, Veilig Thuis, Rabobank en ABN AMRO (seniorencoaches) vertegenwoordigd. Ook waren medische en zorgpartijen aanwezig. Denk hierbij aan wijkbuurtteams, maatschappelijk werk en de Patiëntenfederatie Nederland.

Laatste
Dit café was de laatste in een reeks van drie politieke cafés, waarmee de KNB diverse maatschappelijke onderwerpen wil agenderen.

20170308 Politiek cafe 3Joke de Kock (PvdA) in het politiek café

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...