Zorgen over onderhandse financiering vakantiewoningen

Tweede Kamerleden Sandra Beckerman en Michiel van Nispen (beiden SP) zijn bezorgd over de toename van onderhandse financiering van vakantiewoningen. Criminele investeerders kunnen op die manier geld witwassen. Zij vragen daarom 3 ministers om opheldering. Beide politici willen onder meer weten of er strenger toezicht op bijvoorbeeld notarissen nodig is.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is een artikel in Het Financieele Dagblad over de onderhandse financiering van vakantiehuisjes. Sinds 2010 is het aantal particuliere hypotheekverstrekkers met 40 procent gestegen. Dit baart de in het FD opgevoerde witwasexperts zorgen. Volgens hen moet dit een rode vlag zijn voor politie en justitie wat betreft witwassen.

Grootbanken
Beckerman en Van Nispen willen van de ministers van Justitie en Veiligheid, van Economische Zaken en Klimaat en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten hoeveel vakantieparken al door criminele investeerders zijn opgekocht. Ook horen zij graag van de ministers of het klopt dat grootbanken zich steeds vaker terugtrekken uit de financieringsmarkt voor de opkoop van vakantieparken als gevolg van witwaspraktijken.

Gebrek aan toezicht
Daarnaast is er volgens de SP’ers een gebrek aan regels en toezicht in de markt voor recreatief onroerend goed. Dat biedt criminelen de kans geld wit te wassen. Zij willen daarom van de ministers weten hoe zij aankijken tegen strenger toezicht op ketenpartners, zoals notarissen en taxateurs.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...