Digitaal oprichten bv (DOBV)

Standpunt

Vanaf 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig online een bv op te richten. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de mogelijkheid om bv’s digitaal op te richten via een digitale notariële akte wordt uitgewerkt. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit al langer voor introductie van een digitale notariële akte. Hiermee en met inzet van videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening kan het notariaat goed voldoen aan volledige online oprichting van bv’s, met de maatschappelijk relevante notariële waarborgen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik.

Toelichting

Volgens geldend kabinetsbeleid wordt bij de implementatie van de richtlijn zoveel mogelijk aangesloten bij het al bestaande systeem, dus met een rol van de notaris bij het oprichten van een bv. Het ministerie van Justitie & Veiligheid werkt samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat aan wetgeving ter implementatie van de richtlijn. Parallel aan dit wetgevingstraject werkt de KNB aan realisatie van een proces van online oprichting van bv’s langs de lijnen van de richtlijn en de uitlatingen van minister Dekker.

De komst van de digitale bv is bepaald in de Europese Richtlijn digitale instrumenten en processen voor het vennootschapsrecht. Deze is op 11 juli 2019 geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie. Op grond van de richtlijn moeten bv’s in principe volledig online kunnen worden opgericht zonder dat de oprichters voor de notaris moeten verschijnen. Naast een digitale akte zullen daarom ook digitale identificatie en digitale ondertekening mogelijk moeten worden gemaakt. Daarbij zijn een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel en een betrouwbare digitale handtekening van groot belang.

Video

Nieuws over dit standpunt

Digitaal oprichten bv uitgelegd

Hoe gaat het digitaal oprichten van een bv in z’n werk? Hoe verloopt de ondertekening? En de identificatie? Deze en meer vragen over het digitaal oprichten van een bv worden beantwoord in Notariaat Ma...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Notariaat Magazine over dit standpunt

5 Artikelen