Digitaal oprichten bv (DOBV)

Standpunt

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om een bv digitaal op te richten.

Toelichting

De oprichting gebeurt met een digitale notariële akte. De digitale notariële akte wordt geregeld in de Wet op het notarisambt. Deze kan in eerste instantie alleen worden gebruikt voor digitale oprichting van bv’s en kan ook op basis van een digitale volmacht worden gepasseerd. De digitale notariële akte is met dezelfde waarborgen omkleed als de papieren notariële akte.

Het passeren gebeurt via een centraal, door de KNB beheerd passeerplatform. De cliënt verschijnt online voor de notaris door middel van een digitale audio-videoverbinding. Ook vindt via dit systeem digitale identificatie plaats en wordt digitaal ondertekend. Nadat een digitale akte is gepasseerd, wordt deze bij de KNB digitaal bewaard als onderdeel van het protocol van de notaris.

Video

Nieuws over dit standpunt

Eerste digitale akten gepasseerd

De eerste digitale akten zijn gepasseerd. Twee kantoren hadden de primeur: eKo Notaris in Zwijndrecht en Aqte Notarissen in Bergen op Zoom. 'De volledige digitale oprichting van een bv is meer dan all...

Invoering DOBV definitief op 1 januari

De kogel is door de kerk: het wetsvoorstel digitaal oprichten bv (DOBV) wordt definitief op 1 januari 2024 ingevoerd. Dat bevestigde de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, tijdens het KNB...

Digitaal oprichten bv vanaf 2024 mogelijk

Na de Tweede Kamer heeft vandaag ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel digitaal oprichten bv (DOBV) aangenomen. Nu kan DOBV naar verwachting op 1 januari 2024 worden ingevoerd.

Invoering digitaal oprichten bv later

De invoering van het digitaal oprichten van een bv loopt opnieuw vertraging op. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moet worden, w...