Digitaal oprichten bv (DOBV)

Standpunt

Vanaf 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig online een bv op te richten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit al langer voor introductie van een digitale notariële akte. Hiermee en met inzet van videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening kan het notariaat goed voldoen aan volledige online oprichting van bv’s, met de maatschappelijk relevante notariële waarborgen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik.

Toelichting

In het conceptwetsvoorstel digitale oprichting bv staat dat de oprichting gebeurt met een digitale notariële akte. De digitale notariële akte wordt geregeld in de Wet op het notarisambt. Deze kan in eerste instantie alleen worden gebruikt voor digitale oprichting van bv’s en kan ook op basis van een digitale volmacht worden gepasseerd. De digitale notariële akte is met dezelfde waarborgen omkleed als de papieren notariële akte.

Volgens het conceptwetsvoorstel moet de notaris zijn aangesloten op een speciaal – door de KNB beheerd – systeem voor gegevensverwerking. Via dit systeem of centraal passeerplatform verschijnt de cliënt online voor de notaris door middel van een digitale audio-videoverbinding. Ook vindt via dit systeem digitale identificatie plaats en wordt digitaal ondertekend. Nadat een digitale akte is gepasseerd, moet deze bij de KNB digitaal worden bewaard als onderdeel van het protocol van de notaris.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt gebruik van de uitstelmogelijkheid die de Europese richtlijn biedt. Dit betekent dat het nog niet mogelijk zal zijn om per 1 augustus een bv digitaal op te richten. Wanneer de wet precies ingaat, is niet bekend. De KNB zorgt er in ieder geval voor dat het centraal passeerplatform op 1 augustus klaar is. Op die manier kan op elk moment worden gestart.

Video

Nieuws over dit standpunt

Platform digitaal oprichten bv klaar (video)

Het platform om in de toekomst digitaal een bv op te richten is vorige week opgeleverd. Dit betekent dat het systeem waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, spreken en de oprichting...

Consultatie digitale oprichting bv gestart

Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte. Dit staat in het conceptwetsvoorstel digitale oprichting bv dat dinsdag voor consultatie is gepubliceerd. De oprichters hoeve...

Digitaal oprichten bv uitgelegd

Hoe gaat het digitaal oprichten van een bv in z’n werk? Hoe verloopt de ondertekening? En de identificatie? Deze en meer vragen over het digitaal oprichten van een bv worden beantwoord in Notariaat Ma...